“Preek geeft geen antwoord op vragen van kerkgangers”

Dit is de kop van het artikel in het Reformatorisch Dagblad van 20 september 2012: (http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/preek_geeft_geen_antwoord_op_vragen_kerkgangers_1_675485).

En dat is waar ik het helaas mee eens ben. Een enkele uitzondering daargelaten merk je dat veel preken geen antwoord geven op de vragen die bij kerkgangers leven. Wat meespeelt is dat de tegenwoordige kerkganger vaak goed opgeleid is, en het gezag van de predikant lang niet altijd vanzelf meer accepteert. Hoe komt dat, vraag je je dan af.

Een deel van het probleem ligt m.i. bij de tegenwoordige predikant. Die is opgeleid tot “wetenschappelijk” theoloog. Het is de vraag of de vragen waar de wetenschappelijke theoloog zich mee bezighoudt, dezelfde zijn als de vragen van het eenvoudige gemeentelid.

Maar het belangrijkste deel van het probleem ligt fundamenteler. Wat is de visie van de predikant op de Bijbel? Wat is het gezag van dit oude Boek voor de moderne mens? Steeds meer predikanten wekken de indruk op z’n minst kritisch tegenover de inhoud en betrouwbaarheid, en daarmee ook het gezag, van de Bijbel te staan. Dat begint al bij Gen. 1-2, dat niet meer als een historisch betrouwbare vertelling van het ontstaan van “hemel en aarde” door het scheppend werk van de eeuwige en almachtige God wordt gezien. Het logische gevolg is dat Gen. 3 ook niet meer als geschiedenis wordt gezien. Zo kan de bodem gelegd worden voor de aantasting van de betrouwbaarheid en het gezag van Gods Woord.

Het oude Boek geeft meer vragen op onze antwoorden dan we denken. Het zijn alleen niet altijd de antwoorden die we graag zouden willen horen. De juiste keus is m.i. om, ook in de prediking, het gezag van Gods Woord te erkennen, je daaronder te stellen en dit ook de gemeente voortdurend en onverkort voor te houden.

Uiteraard kun je ook er voor kiezen het gezag van de Bijbel naast je neer te leggen. Ik denk dat je je dan niet moet verbazen als je “preek geen antwoord geeft op vragen van kerkgangers“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.