Is Jona echt gebeurd?

Een onderwerp van discussie bij sommige gelovigen is de vraag of dat wat in het Bijbelboek Jona geschreven is, echt gebeurd is. Het is ook wonderlijk wat er allemaal in beschreven staat. Daarnaast wordt er door sommige (moderne) theologen openlijk beweerd Jona niet echt gebeurd is. De vraag is natuurlijk of dit waar is.

1. Jona is een historisch persoon.

De figuur Jona wordt in 2 Kon. 14:24 genoemd. Hij was een dienaar van de HEER die leefde t.t.v. koning Jerobeam II, die regeerde van ca. 786-746 v. Chr.. Jona was de zoon van Amittai en geboren in Gat-Hachefer.

In enkele apocriefe boeken wordt Jona aangehaald als een persoon die echt geleefd heeft (4 Ezra 1:39; Tobias 14:6, 9; 3 Makkabeeën 6:6).

2. De Here Jezus verwijst naar enkele momenten uit het verhaal van Jona (Matth. 12:41; 16:4, 17) als echt gebeurde geschiedenis.

[wordt vervolgd]

4 thoughts on “Is Jona echt gebeurd?

 1. DUS, conclusie….Jona heeft Echt geleeft en is ons als voorbeeld, halleluja!
  Als Jezus dit aanhaalt…wie zijn wij dan hierbij?#s
  Ik onderken hierin wel de natuurlijke en geestelijke OPENBARING door God’s Geest.!
  1. De natuurlijke als mens naast toen Jona als mens, en de moeilijke fysieke mogelijkheden toen.
  (hoe te leven 3 dagen als mens in een “vis” misschien een zoogdier met Longen?
  2. Geestelijk ervaar ik dit met ons menselijke en psychische/zielse vanuit EGO/overleven als grensoverschijdend…..als mens met ziel nu Geestelijk OPNIEUW geboren in God’s koninkrijk.

  P.S. Onderscheid/discrimineer…..ziel(beperkt menselijk) en Geest(Eeeuwig)

 2. Dat is kort maar krachtig, er valt natuurlijk nog veel meer te zeggen over Jona. De vraag is eerder was Jona levend in de buik van de vis of heeft God hem op de derde dag weer opgewekt uit de dood. Wanneer we het verhaal van Jona goed lezen zien we namelijk opmerkelijk dingen die hij ervaart. Hieruit zouden we ook net zo goed concluderen dat hij niet in de vis zit maar dood is. Dit zou natuurlijk weer een geweldige voorafschaduwing van Jezus zijn.

 3. Hoi Dave, ter overdenking,
  Als Jona niet heeft bestaan of waar zou zijn, heeft Jezus dan ook niet bestaan of waar ?
  Tenminste dat is het gevolg van de gedachte om Jona af te doen als fabel,
  Yeshua spreekt in, Mat 12: 39,41 ; Mat 16:4, Luk 11:29,32 er over dat ons geen ander teken (getuige) is gegeven (van Zijn toen nog aanstaande dood/opstanding) dan het teken van Jona.
  @ olfert > Het is niet alleen een voorafschaduwing, Jona is Zijn getuige.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.