Gemiddelde, verwachtingswaarde, variantie en standaarddeviatie

Op deze pagina worden de in de Statistiek belangrijke begrippen gemiddelde, verwachtingswaarde, variantie en standaarddeviatie uitgelegd.

A. Gemiddelden

Er bestaan diverse soorten gemiddelden.

  1. Het rekenkundige gemiddelde van een reeks van n getallen {\displaystyle x_{1},\dots ,x_{n}} wordt berekend met de volgende formule:

$latex {\displaystyle {\bar {x}}={1 \over n}\sum {i=1}^{n}{x{i}}.}$

2. Het gewogen gemiddelde

3. Het meetkundig gemiddelde

B. Verwachtingswaarde

C. Variantie

Comments are closed.