“Nederlandse” IS-weduwen eisen terugkeer

“Nederlandse” IS-weduwen van zgn. Syriëgangers hebben via een advocaat terugkeer (met hun eventuele kinderen) naar Nederland geëist. Als ze niet worden opgehaald dan willen ze de Nederlandse staat aansprakelijk stellen voor het “aangedane leed”. Volgens de Minister van Justitie echter hebben “de vrouwen zelf gekozen voor hun reis naar Syrië, en hebben ze daarmee zichzelf en hun kinderen in gevaar gebracht“. Veel van deze zgn. jihad-bruiden wisten naar eigen zeggen niet wat hun mannen deden in Syrië.

Onlangs werd in Duitsland een dergelijke jihad-bruid opgepakt nadat foto’s van. Om wat voor dames het gaat mag wel blijken uit deze foto’s, waaronder een verjaardagstaart met een foto van een al-Qaeda leider.

Brute overvallers bejaard echtpaar Kampen langer vast

De brute overvallers die in januari 2019 een laffe en gewelddadige overval pleegden op een bejaard echtpaar in Kampen blijven langer vastzitten. Één van de overvallers beweerd dat hij niet zou hebben geweten dat het om een “overval” ging. Hij dacht dat het een “inbraak” zou zijn. Een andere overvaller “schaamt zich kapot” naar eigen zeggen. Opmerkelijk is hoe zeker 2 van de overvallers, die Arabische/Midden-Oosterse namen lijken te hebben, zichzelf ook als slachtoffer zien. Twee overvallers werden later, in april, opgepakt.

Israël: 1500-jaar oude kerk genoemd naar onbekende martelaar ontdekt

In Israël is een 1500-jaar oude kerk genoemd naar een onbekende martelaar ontdekt. De onbekende martelaar zou een bekend figuur zijn geweest en de Byzantijnse keizer Tiberius II Constantijn zou de latere uitbreiding van de kerk mogelijk hebben gemaakt volgens gevonden inscripties.

Een martelaar is in de Christelijke traditie een persoon die zijn leven, vaak na gruwelijke martelingen, heeft gegeven voor het Evangelie van Jezus. Geheel in lijn met het leven van de Here Jezus Zelf.