Daily Archives: January 17, 2019

Maleisië: Israëlische athleten niet welkom bij paralympische spelen

Israëlische athleten zijn niet welkom bij de paralympische spelen in Maleisië. Update: Malesië zal niet de plaats zijn voor de paralympische spelen (zwemmen) vanwege de weigering Israëlische athleten toe te laten.

Posted in Actualiteit | Leave a comment

Kamer wil debat over Nashville-verklaring

Binnenkort wil de Tweede Kamer debatteren over de Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring. Overigens lijkt strafbaarheid van deze verklaring niet aan de orde te zijn.

Posted in Actualiteit, Bijbel en homoseksualiteit | Leave a comment

HIV-preventie medicijn steeds meer gebruikt

Het HIV-preventie medicijn PrEP is in 2018 aan zo’n 3000 mensen verstrekt. Dat is behoorlijk meer dan het jaar daarvoor. Het is op recept verkrijgbaar voor mensen die een verhoogd risico lopen op HIV en wordt niet vergoed.

Posted in Actualiteit | Leave a comment

Egypte: moslim militanten ontvoeren Christelijke man in Sinaï Peninsula

Moslim militanten zouden in de Sinaï Peninsula een Christelijke man hebben ontvoerd. De vrees is voor hernieuwde aanvallen op de Christelijke minderheid in deze regio na 2 jaar relatieve rust. Update 1: de ontvoerde Christen zou een forensische expert bij de … Continue reading

Posted in Vervolgde kerk | Leave a comment

Jongeren verlaten “spontaan” de kerk volgens onderzoek

Volgens een onderzoek, uitgevoerd oor de Amerikaanse organisatie Lifeway Research in Nashville, haakt twee op de drie Amerikaanse jongeren haken af met kerkgang als zij gaan studeren. Het meest merkwaardige is dat driekwart van de kerkverlaters dit dat “spontaan” doet … Continue reading

Posted in Bijbel en geloof | Leave a comment

EU Gerechtshof: Turkije schendt vrijheid geloof

Het EU Gerechtshof heeft geoordeeld dat Turkije de vrijheid van geloof, zoals omschreven in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, schendt. In 2004 werden een groep Turkse Christenen in Istanbul(Zevendedagsadventisten) niet toegestaan om hun kerkgenootschap te registreren. … Continue reading

Posted in Vervolgde kerk | Leave a comment