BN-ers durven niet naar ebola gebieden

BN-ers durven niet naar gebieden te reizen met ebola. Daardoor staat de nationale tv-actie voor Afrika op losse schroeven. Tja, wat moet je daar nu van denken. Ik dacht aan de Here Jezus, Die naar deze aarde kwam. Ondanks het grote gevaar, denk aan de verzoeking in de woestijn en de Joden die Hem regelmatig wilden doden. Toch ging Hij. Het kostte Hem Zijn leven. Aan het kruis werd Hij geslagen tot Hij stierf. De van God vervreemde wereld was voor Hem vele malen gevaarlijker dan het ebola-virus voor BN-ers en ons. Gelukkig maar dat de Here Jezus wel durfde af te dalen uit de hemelse heerlijkheid naar deze aarde. Dat deed Hij om Zijn Vader te eren ons te redden uit de macht van de zonde en de eeuwige dood.

Europees Gerechtshof: homohuwelijk geen mensenrecht

Het Europees Gerechtshof heeft geoordeeld dat het homohuwelijk geen mensenrecht is. De wetten die de mensenrechten in Europa reguleren vereisen niet dat landen in Europa het huwelijk voor homoseksuelen open moeten stellen. Het Gerechtshof oordeelde dat het “het fundamenteel recht van een man en een vrouw is om te trouwen en een gezin te stichten”. Daarnaast omarmde het Gerechtshof de “het traditionele concept van het huwelijk van man en vrouw”. Verder is het Gerechtshof van mening dat een samenlevingscontract voor homoseksuele koppels voldoende is. Belangrijk is hierin dat het Gerechtshof bevestigde dat “een huwelijk tussen een man en een vrouw niet identiek is aan een relatie tussen personen van hetzelfde geslacht”.

Deze beslissing staat haaks op het besluit van het Amerikaanse Hooggerechtshof, dat oordeelde een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht een recht is volgens de Amerikaanse grondwet en internationaal recht.

Met het oordeel van het Europees Gerechtshof kan ik, in lijn met wat de Bijbel als Woord van God ook leert, van harte instemmen: een huwelijk tussen een man en vrouw is anders, ik denk fundamenteel anders, dan een relatie tussen twee personen van hetzelfde geslacht.

Achilles hiel van de evolutie theorie

Zojuist zijn een nieuw boek en een 96 minuten durende documentaire verschenen, beide met de titel Evolution’s Achilles’ Heels. Aan het boek hebben 9 gepromoveerde natuurwetenschappers meegewerkt. Aan de documentaire nog meer. Het boek en de documentaire laten de zwakke plekken van de evolutietheorie zien, o.a. in de volgende gebieden:

1. Natuurlijke selectie
2. Genetica en DNA
3. De oorsprong van het leven
4. Fossielen
5. Geologie
6. Radiometrische datering
7. Cosmology
8. Ethiek en moraal

Het is te hopen dat van beide werken een Nederlandse vertaling komt. Het is ook te hopen dat velen kennis zullen nemen van deze werken.

“Homoseksuele relaties vernietigen onze identiteit”

“Homoseksuele relaties vernietigen onze identiteit”, een uitspraak van de Letse aartsbisschop Zbigņevs Stankevičs in een interview dat te vinden is op Youtube. Niet alleen “onze christelijke identiteit, maar ook onze menselijke identiteit, de identiteit van de man en de vrouw”. “Onnatuurlijk, een zonde die we niet kunnen promoten”. Hij verwerpt de gedachte dat het homohuwelijk een fundamenteel mensenrecht is. Hij benadrukt dat de kerk deze boodschap moet uitdragen.

Zijn boodschap is m.i. in lijn met wat de Bijbel leert over huwelijk en seksualiteit. Homosekualiteit wordt in de Bijbel afgewezen, omdat de Schepper het niet zo heeft bedoeld. Het is de plicht van iedere gelovige om de leugen aan de kaak te stellen en de waarheid van de Bijbel uit te dragen. Niet omdat christenen tegen homoseksuelen zijn. Maar juist omdat christenen alle mensen, ook homoseksuelen, het bevrijdende Evangelie van de Here Jezus Christus willen voorhouden.

Het is te hopen dat de bijzondere bisschoppenconferentie deze boodschap vast zal weten te houden.