Lichte stijging ledenaantal NGK in 2019

Het ledenaantal binnen de NGK zou in 2019 met 52 gestegen zijn tot 32.898. Er zouden 4 predikanten zijn overleden, het aantal predikanten nam toe van 79 naar 83 en het aantal kerken zou met 1 zijn gedaald. Vermoedelijk is dat de NGK-gemeente van Wieringermeer die in 2019 werd opgeheven. Een en ander neemt niet weg dat er zorgelijke ontwikkelingen zijn: de meeste NGK kerken verliezen leden alsmede ook het aantal doopleden dat openbare geloofsbelijdenis doet.