Dr. Ouweneel van gedachten veranderd over homoseksuele praktijken?

Op zijn website heeft dr. Ouweneel op 10 juni 2020 “tien meest gangbare theologische ‘dwalingen’ die je … in christelijk Nederland vandaag de dag kunt tegenkomen” in alfabetische volgorde opgesomd. Op de 5e plaats staat homoseksualiteit. Ouweneel schrijft:

5. Homoseksualiteit
De leer die huwelijken c.q. seksuele relaties tussen homofiele personen van hetzelfde geslacht goedpraat. Een ander voorbeeld van wishful thinking: men wil graag dat het zo is (want men kan zich niet voorstellen dat God…), en dus is het ook zo. Het helpt niet om op Romeinen 1:24-27 of 1 Korinthe 6:10 te wijzen. Men vergeet dat broederlijke acceptatie van de homofiele naaste niet automatisch acceptatie van onbijbelse praktijken inhoudt.

Dit standpunt is opmerkelijk aangezien hij in 2009 in zijn boek “Vijf olifanten in een porceleinkast” (Heerenveen: Uitgeverij Medema) schreef:

Als sterk-progressieven daaruit [dat de Bijbel alleen ‘reli-seks’, dat is homo- en heteroseksueel gedrag in een heidens-afgodische context] nu willen concluderen dat duurzame liefdesrelaties tussen praktiserende homo’s dus moeten kunnen, hoeft met het met die visie in het geheel niet eens te zijn. De Bijbel leert ziets immers niet. Maar de Bijbel leert evenmin het omgekeerde, namelijk dat duurzame liefdesrelaties tussen praktiserende homo’s niet kunnen. De Bijbel laat zich er simpelweg niet over uit.” [p. 71-72]

En in 2006 zijn boek “Seks in de kerk” (Vaassen: Uitgeverij Medema):

Homoseksuele praktijk is rebellie tegen de normen die God in de scheppingsorde heeft gesteld;” [p. 230]

Homosseksualiteit is in bijbelse zin een zonde.” [p. 237]

Duitsland: Kerk Bremen start tuchtprocedure tegen ds. Latzel

De Bremer Evangelische Kerk (BEK) start een tuchtprocedure tegen ds. Latzel, predikant van de Sint-Martini gemeente in Bremen. Dit n.a.v. uitlatingen die hij zou hebben gedaan richting homoactivisten. Wat de aanklacht precies inhoudt, is nog onduidelijk. De BEK wil dit laten afhangen van wat het OM van Bremen doet met de aangifte tegen ds. Latzel gedaan wegens „volksopruiing.” Hij zou tijdens een huwelijksseminar in oktober 2019 ook over homoseksualiteit gesproken. In dat kader verwees hij naar de militante homoactivisten die zijn gemeente al lange tijd lastigvallen. Hij noemde hen „misdadigers” (Verbrecher). Hierover ontstond grote ophef, waarna ds. Latzel zich verontschuldigde.
De kerkenraad van de Sint-Martini gemeente staat, zo blijkt uit een zondag gepubliceerde verklaring op de website van de gemeente, volledig achter zijn predikant.

VS: breuk Methodisten uitgesteld vanwege corona virus crisis

Was de corona virus crisis er niet geweest, dan zouden de afgevaardigden van de United Methodist Church zich deze week kunnen stemmen voor een afsplitsing vanwege de crisis binnen dit kerkgenootschap wat betreft acceptatie van het homohuwelijk en openstellen van kerkelijke ambten voor LGBTQ-ers. Het kan meer dan een jaar duren voordat de stemming door kan gaan.

Emeritus paus spreekt zich uit tegen “homohuwelijk”

De emeritus paus heeft zich tegen het “homohuwelijk” uitgesproken. Hij zei o.a.: “Honderd jaar geleden zou iedereen het absurd hebben gevonden om over het homoseksuele huwelijk te spreken. Tegenwoordig worden degenen die hier tegen zijn sociaal geëxcommuniceerd. Hetzelfde geldt voor abortus en voor de productie van mensen in het laboratorium.Overigens deed de paus dat al eerder.