Kan astronomie een verklaring voor de ster van Bethlehem geven?

Kan de astronomie een verklaring voor de ster van Bethlehem geven? Sommigen zeggen dat deze ster mogelijk een komeet, een supernova, de planeet Jupiter of een stel planeten dicht bij elkaar (conjunctie) is geweest. Maar gezien wat we erover lezen in het Evangelie naar Mattheus (2:1-12) lijkt dit niet heel waarschijnlijk.

Wat is het dan geweest? Een vroom verzinsel van de Bijbelschrijvers? Ook dat is niet waarschijnlijk, want niets in Mattheus wijst er op dat hij aan het fantaseren was. Bovendien zou dit haaks staan op de Bijbel als het betrouwbare Woord van God.

Maar wat was het dan wel?

In het Oude Testament lezen we over de zgn. “shekinah” (inwonende) heerlijkheid van God. Dat is een visueel zichtbare manifestatie van God op aarde d.m.v. verschijnselen in de natuur. Het Hebreeuwse woord “shekinah”, afgeleid van het werkwoord “shakan” (inwonen) zelf komt niet in het Oude en Nieuwe Testament voor. Het werd door de Joodse schrijvers aan het eind van de Oudtestamentische periode geïntroduceerd. Het werd gebruikt om o.a. de volgende gebeurtenissen te beschrijven:

  1. de aanwezigheid van God te midden van Zijn volk (Exodus 19:16-18; 40:34-38; I Koningen 6:13)
  2. de heerlijkheid van God in de tempel (2 Kronieken 7:1)
  3. God die woont in de bergen (Psalm 68.16-18; Joël 3:17)

De “shekinah” heerlijkheid van God is op verschillende manieren zichtbaar:

  1. een vuur en een brandende struik (Exodus 3:2; Zacharia 2:5)
  2. een wolk (Exodus 24:16-18; Exodus 33:9; 1 Koningen 8:10-13)
  3. een kolom van vuur en rook (Exodus 13:20-22)

Bij de ster van Bethlehem zou ik zelf dan ook in de eerste plaats willen denken aan een in een helder licht zichtbare verschijning van de heerlijkheid van God waarin Hij ons wijzen op de geboorte van Zijn Zoon, als vervulling van vele profetiën in het Oude Testament. Opmerkelijk is dat alleen een groep niet-Joden, de zgn. “wijzen uit het Oosten” dit teken hebben herkend!

Ga daarom vooral niet voorbij aan de betekenis van de geschiedenis van het Kerstfeest. Dat de Here Jezus, de Zoon van God, Mens werd, om te sterven aan het kruis voor onze zonden, om ons te kunnen redden van de eeuwige straf, om zo het plan van Zijn Vader te vervullen (Johannes 3:16). Laat u met Hem verzoenen voordat het te laat is (1 Kor. 5:20).

Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust op zijn schouder
en men noemt hem Wonderbare Raadsman,
Sterke God,
Eeuwige Vader,
Vredevorst
. (Jesaja 9:5, NBG1951)

“Katholieke kerken schrappen publieke kerstvieringen, van moskeeën hoor je niets”

Er was onlangs een tweet met daarin de opmerking dat “katholieke kerken alle publieke kerstvieringen schrappen. Van de moskeeën hoor je NIETS!!!U kunt hier de originele tweet bekijken. De reden lijkt wel duidelijk: alleen Christenen vieren met kerst de komst van de Verlosser of Redder, Zoon van God, de Here Jezus, naar deze aarde in de gedaante van de mens.

1e Adventszondag 2020

Vandaag is het de 1e Adventszondag van 2020. Wat kijken velen van ons uit naar een vaccin dat ons zou kunnen beschermen tegen het corona virus. Laten we, met nog meer verlangen, uitkijken naar de komst van de Here Jezus. Want Hij geeft ons dat wat veel belangrijker is: vergeving van zonde en het eeuwige leven voor iedereen die in Hem gelooft (Joh. 3:16).

Engeland: leden rechtgevende raad zouden eens naar kerk moeten gaan en zien hoe veilig het is, aldus predikant

Een predikant in Engeland roept leden van de rechtgevende raad (MLA’s) op eens een kerkdienst te bezoeken en zelf te zien hoe veilig deze georganiseerd zijn. Hij schrijft verder:

Wat nog belangrijker is, kom langs om het goede nieuws te horen over wat Jezus heeft gedaan om spirituele gezondheid te bieden aan iedereen die erop vertrouwt dat Hij hun Heer en Redder is.

We zijn allemaal besmet met zonde, die veel dodelijker is dan het coronavirus. Gelukkig heeft Jezus de volledige genezing ervoor ontwikkeld door Zijn volmaakte leven, verzoenende dood en zegevierende opstanding.

In Engeland wil de regering dat kerken de komende tijd dicht gaan om verspreiding van het corona virus tegen te gaan. De kerken zelf zijn niet gelukkig met dit besluit en roepen de regering op om dit terug te draaien.

Roken en “de tempel van de Heilige Geest” (1 Kor. 6:19)

Dat roken niet bevorderlijk is voor de gezondheid mag duidelijk zijn. Dat Christenen een voorbeeld zouden moeten geven door niet te (gaan) roken of te stoppen met roken ook. Regelmatig wordt roken in verband gebracht met het welbekende 1 Kor. 6:19. Daar schrijft Paulus: “Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van den Heiligen Geest?” De redenering is dan meestal in de trant van: Je lichaam is een heilig, een tempel van de Heilige Geest, en die horen we niet te beschadigen door te roken. En hoe aantrekkelijk deze redenering ook lijkt, er valt wel iets op dit, wat ik persoonlijk gemoraliseer vind, af te zeggen.

Als eerste. het verband waarin Paulus deze woorden schrijft, verwijst naar de volgende zonden: “hoereerders, afgodendienaars, overspelers, ontuchtigen, die bij mannen liggen, dieven, gierigaards, dronkaards, lasteraars, rovers“.

Ik krijg tot sterk de indruk dat de zonden waar Paulus het over heeft van een heel andere aard zijn dan roken (hoezeer we deze gewoonte ook moeten afwijzen). Een aantal van de door Paulus genoemde zonden liggen tegenwoordig nogal gevoeling omdat ze steeds meer geaccepteerd worden, ook in de kerken.

Bovendien, moet je dan ook niet zaken als fastfood, waar ook velen onder te lijden hebben, gaan afwijzen? Of geldzucht?

Kortom: stoppen met roken, is een goed idee. Maar een beroep hiervoor op 1 Kor. 6:19 zonder het noemen van wat Paulus zelf schrijft lijkt mij niet de juiste weg.