Kiezen tussen waarheid en liefde

Een theoloog legt uit waarom het niet liefdevol is om een homostel toe te laten tot het avondmaal in de kerk. Waar het niet om gaat is dat zij zondiger zouden zijn dan anderen. Want Christus nodigt juist zondaren uit aan het avondmaal. Maar ds. Tim Keller legt uit dat de wereld niet verdeeld is in heiligen en zondaren, maar in bekeerde zondaren en niet-bekeerde zondaren. De voorwaarde die God stelt is niet dat wij onszelf moeten reinigen, maar dat we ons door Christus moeten laten reinigen. Dat betekent afkeren van zonden, en niet in de zonde blijven. Jezus zei tegen de Farizeeën dat Hij gekomen was voor zondaren, en niet voor rechtvaardigen. Daarmee bedoelde Hij niet te zeggen dat de Farizeeën rechtvaardig waren in Gods ogen. Maar dat alleen zij die van zichzelf erkennen dat ze zondaren zijn uit genade van God bekering en vergeving van zonden ontvangen. Tegen hen die vasthouden aan het leven in zonde zeggen dat zij deze genade van God hebben ontvangen is daarom niet liefdevol, omdat het niet waar is. En dat geldt voor alle zonden!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.