SCP-rapport: kerk verliest 267 leden per dag

Volgens een vorige maand verschenen SCP rapport “Christenen in Nederland” verliezen de kerken in Nederland maar liefst 267 leden per dag. Daarbij is gekeken naar het totaal van RKK, PKN, GKV, GG, CGK en HHK. Het enige kerkgenootschap dat een stijging wist te realiseren is de GG. SCP-directeur dr. Putters noemt een aantal mogelijke oorzaken: “Wij zijn steeds meer gericht geraakt om eigenbeschikking. Je zou kunnen zeggen, de individualisering van de samenleving. Bovendien hebben we in dit land een hoge mate van bestaandszekerheid. Daardoor hebben we niet iets hogers nodig om te verklaren hoe goed het met ons gaat. Daarnaast helpen misstanden in de kerk niet om mensen te behouden”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.