Een gezegend 2019 toegewenst

Bij deze wens ik u alvast een goed en een door God gezegend 2019 toe. Ik hoop dat de wereld meer vrede mag zien. Vooral de vrede van God. Dat oorlogen en moorden mogen stoppen. Geen lawaai meer van bommen, granaten en geweren. Dat kinderen en ouders niet meer door geweld verdreven worden. Dat kinderen leren om samen te spelen i.p.v. elkaar te haten. Dat de verdeeldheid in de Christelijke kerken mag stoppen.

Het is een toekomstdroom waarvan de Bijbel zegt dat die eens werkelijkheid zal worden. De profeet Jesaja zag in een visioen:

Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’ Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is. Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de HEER“. (Jes. 2:1-5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.