Kerst 2013

Al eeuwen geleden schreef de profeet Jesaja:

“Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.” (Jes. 9:5)

Deze profetie wordt in de Here Jezus werkelijkheid. De engel Gabriël zegt tegen Maria, die de moeder van Gods Zoon, de Here Jezus, mag worden:

“‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. 32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal Hij Koning zijn over het volk van Jakob, en aan Zijn koningschap zal geen einde komen.’” (Luk. 1:30-33)

En dat is het grote, goddelijke wonder waar we bij het Kerstfeest bij stil staan: dat de Here Jezus uit de hemel kwam, Zijn goddelijke gedaante aflegde, en mens werd zoals wij. Mens van vlees en bloed. In alles werd Hij aan ons gelijk, op de zonde na dan. Nooit heeft de Here Jezus iets verkeerds gedaan.

God gaf Zijn Zoon, de Here Jezus, over in de handen van zondige mensen (Rom. 8:32; Gal. 2:20; Ef. 5:25). God droeg Zijn Zoon over aan de mensen. God legde het lot van Zijn eigen Zoon in de handen van mensen. En zo werd de Here Jezus geboren in een stal en neergelegd in een kribbe. Dat deed God om de zondige wereld te laten zien dat Hij haar lief heeft.

“Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.” (Rom. 5:18)

In de Here Jezus heeft God laten zien dat Hij zondige mensen liefheeft. Mensen die het werkelijk niet verdienen, ook niet maar een klein beetje. Ik wens u toe dat dit wonder u zo mag raken, dat u de Here Jezus gaat liefhebben en voor Hem gaat leven. Dat u uw leven aan Hem overgeeft, net zoals Hij Zijn eigen leven overgaf voor u! Daarom: vergeet bij al het lekkere eten niet de Persoon om Wie het gaat in het Kerstfeest.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.