Homoseksualiteit in India weer strafbaar

In India is homoseksualiteit weer strafbaar. Lees het volledige artikel op:

http://www.nu.nl/buitenland/3651100/homoseksualiteit-in-india-weer-strafbaar.html

Deze stap is m.i. zeer betreurenswaardig. Homoseksualiteit is weliswaar voor de veel Bijbelgetrouwe christenen een praktijk waarover in de Bijbel geen enkele goedkeuring wordt uitgesproken. Het is echter de vraag of een overheid er goed aan doet een dergelijke levensstijl strafbaar te stellen en wat de uitwerking van een dergelijke wet zal zijn. Het is verder de vraag of een overheid met een dergelijke wet niet teveel inbreuk maakt op de individuele keuzevrijheid van de mens.

Wel is het goed als een overheid het huwelijk beschermt door deze voor te behouden alleen voor man en vrouw.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.