PNAS: “Keizersnede beïnvloedt evolutie mens”

Volgens een onlangs verschenen artikel in de Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) beïnvloedt de keizersnede de evolutie van de mens. Een reden voor een keizersnede is babyhoofdje dat niet door de bekken van de moeder past. In dat geval ontstaat een voor moeder en baby levensbedreigende situatie. Tot in de eerste helft van de vorige eeuw stierven hierdoor maar liefst 6% van de vrouwen en baby’s in het kraambed. Dankzij de keizersnede is dit sterftecijfer behoorlijk gedaald, gelukkig.

Maar er is ook een keerzijde volgens onderzoekers: vrouwen die anders vanwege hun te smalle bekken samen met hun baby gestorven zouden zijn, overleven en geven genen voor een smal bekken door aan hun kinderen. Hierdoor zijn er steeds meer vrouwen met een smal bekken met als gevolg dat er ook steeds meer bevallingen zijn waar een keizersnede aan te pas komt.

Zo zou volgens PNAS de keizersnede invloed uitoefenen op de evolutie van de mens. De redenering klinkt logisch en geloofwaardig. Toch zijn er wel wat problemen met deze redenering.

Immers: is de kunst van de keizersnede (volgens de evolutietheorie) zelf weer niet het gevolg van de evolutie van de mens? De evolutie is immers een proces waar (volgens de evolutietheorie) de mens zelf deel aan heeft? Vanzelfsprekend moet dan ook het handelen van de mens weer van invloed zijn op de evolutionaire processen en andersom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.