GKv Commissie: ambten open voor vrouwen

De Commissie Deputaten M/V van de GKv adviseert de GKv synode om alle kerkelijke ambten open te stellen voor vrouwen. Het rapport is online te lezen.

Volgens de Commissie is de invulling van de zgn. “zwijgteksten” in de nieuwtestamentische tijd bepaald door de patriarchale cultuur van de wereld van het OT en NT. Als gevolg daarvan zouden deze teksten niet bindend zijn voor alle tijden.

De argumentatie lijkt veel op de wijze waarop veel kerken homoseksuele relaties acceptabel willen maken. Men erkent dat de Bijbel zich negatief uitlaat over homoseksuele relaties (in de breedste zin van het woord). Echter, dat geldt dan weer niet voor homoseksuele relaties (“in liefde en trouw”) in onze tijd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.