Synode CGK wijst homoseksuele relatie af

Lees het bericht via http://www.nd.nl/artikelen/2013/november/27/cgk-noemen-homoseksualteit-zonde

U kunt het rapport lezen via de volgende link:

http://www.cgk.nl/download.php?f=ac31dc6b021517fedc977c3765eb380c

De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland hebben uitgesproken dat gemeenteleden met een homoseksuele gerichtheid dezelfde positie hebben als andere gemeenteleden. Maar homoseksuele relaties worden afgewezen omdat deze in strijd zijn met de Bijbel. De apostel Paulus wijst niet alleen decadent en losbandig gedrag af, maar ook de aangeboren homoseksuele gerichtheid. Afwijzing van homoseksuele relaties mag ook niet gebeuren vanuit kerngedachtes als liefde, vrijheid en verbond. Toegepast op homoseksualiteit wordt het verbond losgemaakt van de schepping. Daarom is er ook geen ruimte voor een homoseksuele relatie als noodverband.

Tegelijk beseft de CGK gelukkig ook dat er meer pastorale zorg en aandacht voor homoseksueel geaarde gemeenteleden moet komen.

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/te_weinig_aandacht_voor_homo_in_kerk_1_787592?localLinksEnabled=false

Vanuit de Bijbel gezien is dit besluit van de CGK zoals uitgesproken op de synode van dit jaar (november 2013) dapper en verstandig. Het is niet gemakkelijk om tegen heersende opvattingen in te gaan in een samenleving die steeds minder moet hebben van Christenen en hun opvattingen.

De Bijbel is duidelijk in het afwijzen van homoseksuele relaties als zonde en tegennatuurlijk. Ook in de Bijbel is geen enkele ruimte te vinden voor homoseksuele relaties. Ook niet als noodverband.

Dit besluit zal waarschijnlijk wel gevolgen hebben voor de samenwerking met de NGK en de GKV.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.