Oude mensenschedel gevonden

Er is in Georgië een oude mensenschedel gevonden. De leeftijd is gesteld op 1,8 miljoen jaar oud.

http://www.nu.nl/wetenschap/3605306/bijna-18-miljoen-jaar-oude-mensenschedel-gevonden.html

Opmerkelijk zijn de conclusies n.a.v. de vondst:

1. De menselijke stamboom is minder vertakt dan gedacht.

2. Er was genetische ”continuïteit over grote geografische afstanden”.

3. De verschillende geslachten die in het verleden zijn benoemd, behoren eigenlijk allemaal behoren tot het geslacht homo erectus . Binnen dit geslacht zijn alleen variaties, in plaats van echt verschillende soorten.

Deze conclusies lijken grote overeenkomst te tonen met wat we in de Bijbel lezen over het menselijk geslacht:

Hij heeft uit één enkele [mens] het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald“. [Hand. 17:26]

De vraag is wat deze vondst voor gevolgen heeft voor de Darwinistische evolutietheorie. We zullen het wel merken ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.