Jasper Kuipers (Vluchtelingenwerk): geen verband tussen vluchtelingen moslim en daden als in Keulen

Vanochtend was directeur Jasper Kuipers van Vluchtelingenwerk bij Radio BNR te horen. Het is duidelijk dat wat afgelopen jaarwisseling in o.a. Keulen is gebeurd, Vluchtelingenwerk slecht uitkomt. Eind december vorig jaar liet hij duidelijk merken het maar niets te vinden dat kinderen die langs het azc in Kaatsheuvel moeten fietsen, begeleid worden om dat de bewoners toch bezorgd zijn voor de veiligheid van hun kinderen. “Begeleid fietsen langs azc criminaliseert vluchtelingen”.

Kuipers ontkent dat er een verband is tussen de vluchtelingen die moslim zijn en wat gebeurt is in Keulen. “Maar er wordt nu een soort automatisch koppeling gemaakt tussen vluchtelingen die moslim zijn en dit soort daden. Daar wil ik verre van blijven“.

Arabist Jan Jaap de Ruiter aan de Universiteit van Tilburg is echter duidelijk: “Natuurlijk” heeft Keulen met de islam te maken. “Het zou naïef zin te veronderstellen dat dit niet zo is“. Want de plaats van de vrouw in de islam is nou niet de meest benijdenswaardige. Zou Jasper Kuipers dit nou echt niet weten?

Volgens Kuipers vormen de vele moslim”vluchtelingen” geen bedreiging voor de Europese cultuur. “Door het goede voorbeeld te geven en door realisme en rust in de discussie te brengen. Ze vormen geen bedreiging voor de Europese cultuur, we kunnen dat aan. We kunnen niet vermijden dat een vluchteling een keer een misdrijf pleegt, maar de goeden moeten niet onder de kwaden lijden“.

Dat wat o.a. in Keulen is gebeurd laat een heel ander verhaal zien. Vanzelfsprekend moeten we niet allen vluchtelingen over één kam scheren. Natuurlijk, er zijn ook echte vluchtelingen, die oorlog en geweld zijn ontvlucht en die niets liever willen dan in rust en vrede leven. Die moeten we ook zonder meer helpen. Maar van hen mag wel geëist worden dat ze zich onvoorwaardelijk aanpassen aan de normen en waarden van hun gastland.

Maar het wordt steeds duidelijker dat er veel “vluchtelingen” zijn die hier komen en de asielaanvraag misbruiken om criminele daden te plegen. Zoals die in Keulen. Misschien zijn het er wel veel meer dan we denken. Voor dat soort figuren moeten we de grenzen gesloten houden. Het is toch ook opmerkelijk dat Saudi-Arabië en de Golfstaten weinig lijken te doen om vluchtelingen in eigen land op te vangen.

De premier van Slowakije, Robert Fico, is m.i. niet zo onverstandig in zijn uitspraken als sommigen ons willen doen geloven.

Het is onzin dat Nederland de grenzen niet zou kunnen sluiten. In 1939 sloot Nederland ook de grenzen voor Joodse vluchtelingen. Ze werden naar de hel van nazi-Duitsland terug gestuurd.

Want het “multiculturele paradijs” dat de linksen ons beloven zal er nooit komen! Dat wat in Keulen is gebeurd, is misschien maar het topje van de ijsberg. Het is een onsmakelijk voorproefje van wat ons zeer waarschijnlijk te wachten staat als er niet naar de realiteit wordt gekeken en snel hard ingegrepen wordt. Anders zal Europa de afvoerput van de wereld gaan worden.

1 thought on “Jasper Kuipers (Vluchtelingenwerk): geen verband tussen vluchtelingen moslim en daden als in Keulen

  1. Wie organiseerde de massaverkrachtingen in Keulen en andere Europese steden? De bende in Keulen/HET WAREN GEEN VLUCHTELINGEN!/ was wel goed voorbereid. Sommigen hadden zelfs briefjes bij zich om ranzige zinnen in het Duits te kunnen uitspreken: ik wil seks met je hebben en: trek je kleren uit, wat erop duidt dat de daders vooraf al van plan waren toe te slaan.Volgens minister van Justitie Heiko Maas zijn de berovingen en aanrandingen met Oud en Nieuw afgesproken werk geweest; “Zoiets gebeurt niet uit het niets, daar moet iemand achter zitten”…IS zegt al duizenden jihadisten Europa te hebben binnengesmokkeld.Volgens politiebronnen,de meesten daders zouden Syriërs zijn,die nog maar kort in Duitsland verbleven.Het is pijnlijk om te zien hoe tuig en criminelen misbruik maken van het asielrecht dat is bedacht voor politieke vluchtelingen.Je kunt het Midden-Oosten niet naar Europa halen zonder de vrouwenhaat en het seksueel geweld erbij te importeren. We moeten ophouden naïef te zijn, zegt Hafid Bouazza; ‘ De aanrandingen in Keulen hebben wél alles met de islam te maken.Want dat is niet alleen een religie, maar ook een cultuur, een geheel van opvattingen en gedragingen. En volgens de islam is de vrouw het bezit van de man.’ Ook in Hamburg en Stuttgart werden tijden de jaarwisseling tientallen jonge vrouwen door groepen Arabische mannen omsingeld, betast en beroofd. Dat melden verschillende Duitse media, waaronder Bild en Focus.Vijftig vrouwen hebben aangiftes gedaan.Een radicale moslim neemt de teksten van de Koran letterlijk. Dit betekent onder andere dat een radicale moslim vrouwen ziet als minderwaardig.Darya Safai, een Iraans-Belgische tandarts, zegt dat seksueel geweld tegen vrouwen zijn oorsprong vindt in de islamitische cultuur. De daders in Keulen zijn „het slachtoffer van een religieus wereldbeeld dat vrouwen beschouwt als minderwaardige wezens.“…We kennen de methode bovendien al van het Egyptische Tahrir plein.In 2011 werd de Amerikaanse televisiejournaliste Lara Logan op het Tahrirplein in Cairo de kleren van het lijf gerukt en „met de handen verkracht“ door een groep van 200 mannen.In Engeland en Zweden zagen we reeds eerder dat immigranten in groepsverband, veelal met een islamitische achtergrond, zich schuldig maakten aan dergelijke misdrijven. Maar het bestuurlijk establishment zweeg.Volgens Sajid Javid, de Britse staatssecretaris van Cultuur,vele duizenden Britse meisjes werden daar slachtoffer van bendes Pakistanen, Arabieren en Somaliërs.En dan zeg ik, zolang multiculti-politici of hun families niet getroffen worden, vinden ze het allemaal zo erg niet. Mensen die commentaar leveren worden uitgescholden voor nazi’s, racisten, opruiers en vreemdelingenhaters!…

Leave a Reply to Max Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.