Kertboodschap minister-president Israël Benjamin Netanyahu

Luister naar de kerstboodschap van minister-president Benjamin Netanyahu van de enige democratie in het Midden-Oosten, het land Israël.

We wensen het land Israël veel sterkte toe in de strijd tegen de door de Palestijnse “Autoriteit” gesteunde Palestijnse messentrekkende moordenaars. Maar vooral dat ze mogen inzien dat de Here Jezus de Messias is op wie ze zo lang hebben verwacht. Alleen Hij is de enige die werkelijk redding en vrede kan geven in deze verscheurde wereld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.