Moskeeorganisaties voorzichtig wat betreft relatie islam en aanslag

Moskeeorganisaties in Nederland nemen gelukkig massaal afstand van de aanslag in Parijs. Maar een verband leggen tussen islam en geweld vindt men toch lastig. Sommigen wijzen zelfs elk verband tussen de islam en de aanslag in Parijs af. Terwijl deze toch duidelijk werd gepleegd door “islamieten” die de koran lezen en hun daden daarop baseren, kortom: die het mohammedaans geloof aanhangen. En verder laat de vijandigheid van moslims tegenover andersgelovigen zoals christenen in veel moslimlanden weinig te wensen over.

Doch de straf voor hen die Allah en Zijn boodschapper bestrijden en verderf (= ongeloof) brengen in het land, is dat zij gedood worden of gekruisigd, dat hun beide handen of voeten afgehakt worden, of dat zij verbannen worden.” (soera 5:33)

Ik zal vrees zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.” (Soera 8:12)

En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor God wordt. Maar als zij ophouden dan ziet God voorzeker hetgeen zij doen.” (soera 8, vers 39)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.