Paul Sheehan over het slachtoffergevoel bij moslims

Paul Sheehan is columnist voor de Sydney Morning Herald (Australië) over moslims, racism en geweld. Hij schrijft:

Of the 20 organisations proscribed by the federal government as terrorist organisations with links to Australia, all 20 are Islamic. The most spectacular race crimes in Australia over the past three years, involving murder, attempted murder, threats to kill and plots to kill – the highest form of racial discrimination – involved Muslims planning or carrying out attacks against non-Muslims.

Overseas, Muslims are engaged in violence on a massive scale, mostly on religious and/or ethnic grounds.

More Muslims are fighting for Islamic State than are enlisted in the Australian Defence Force.

Vertaald: “De 20 terroristische organisaties met banden met Australië die door de overheid zijn verboden, zijn alle 20 islamitisch. De meest spectaculaire rassenmisdaden in de afgelopen drie jaar in Australië, waaronder moord of poging tot moord, doodsbedreigingen en moordplannen –  de ergste vorm van rassendiscriminatie – waren moslims betrokken bij het plannen of uitvoeren van aanvallen tegen niet-moslims.

Wat betreft de situatie overzee zijn het moslims die betrokken zijn bij geweld op grote schaal, meestal vanwege religieuze of etnische gronden.

Er zijn meer moslims die vechten voor IS dan die dienen bij het Australische leger.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.