Meeste kans op leven in centrum Melkweg

Volgens onderzoekers van de University of New South Wales is de meeste kans op het ontstaan van leven aanwezig in het centrum van onze melkwegstelsel. Daar zouden veel planeten zijn waar de omstandigheden voor het ontstaan van leven gunstig zouden zijn, aldus het artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Astrobiology. Het wetenschappelijk tijdschrift Science gaat nog een stap verder. Onderzoekster Nola Taylor Redd is de kans groot dat, voordat de eerste levensvormen op aarde ontstonden, op één van deze planeten al spontaan leven is ontstaan dat geëvolueerd is tot intelligent leven.

Ondanks al deze speculaties is het goed om op te merken dat tot nog toe nog niet is aangetoond dat leven spontaan kan ontstaan uit levenloos materiaal (abiogenese). Dat geldt 0ok voor de veronderstelde evolutie van eenvoudig leven naar ingewikkelde, intelligente levensvormen.

Wie Gods Woord, de Bijbel, kent en gelooft weet ook wel beter. Leven ontstaat niet spontaan. Leven is op deze aarde ontstaan omdat God levende bomen, bloemen, planten, vissen, zeedieren, vogels en landdieren schiep door het uitspreken van Zijn Woord. De mens schiep Hij naar Zijn beeld. Hij Zelf blies de levensadem in de mens.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.