Ruimte voor homoseksuele predikant in Verenigde Protestantse Kerk België:

De Verenigde Protestantse Kerk in België ziet een homoseksuele relatie niet als een belemmering voor het predikantschap binnen de kerkgemeenschap. Plaatselijke kerken houden (gelukkig) wel de vrijheid om eigen keuzes te maken. Ze kunnen niet gedwongen rden om een predikant te beroepen die wat leer en leven betreft niet bij hen past.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.