Glas gevonden op Mars

Op de planeet Mars is glas gevonden, dat mogelijk ontstaan is door de hoge temperaturen die ontstonden bij de inslag van meteorieten.

Sommigen vermoeden dat deze glasdeeltjes misschien wel levensvormen die op Mars te vinden zijn, zou kunnen hebben ingekapseld.

Als leven onder bepaalde omstandigheden inderdaad spontaan kan ontstaan, dan is het niet onmogelijk dat er ook leven op Mars gevonden kan worden.

Tot op heden is niet aangetoond dat leven inderdaad toevallig kan ontstaan. De Bijbel leert ook duidelijk dat God het is Die het leven geeft  (Gen. 1). Als er leven op Mars gevonden zal worden, dan moet dit door God geschapen leven zijn. De Bijbelse gegevens steunen niet de gedachte dat intelligent buitenaards leven zou bestaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.