Classis Groningen GKV: ruimte voor homostellen aan avondmaal

De classis van de Groningen van de GKV heeft besloten om homoseksuelen met een relatie “die Christus willen volgen welkom te heten aan het avondmaal”. Dat besluit is, hoe sympathiek en pastoraal ook, op z’n minst merkwaardig te noemen. Ten eerste is in de Bijbel de enige plaats waar seksualiteit legitiem is het door God Zelf ingestelde huwelijk tussen man en vrouw. Ten tweede staat de Bijbel duidelijk afwijzend tegenover homoseksuele relaties. Het is mij onduidelijk hoe leven in een homoseksuele relatie en “Christus willen volgen” samen kunnen gaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.