Begon het leven simpel?

In het RD is (weer) een discussie ontstaan tussen dr. Rene Fransen en dr. Peter Borger. Dit n.a.v. van een project van dr. C. Dekker om in het kader van onderzoek een levende cel te bouwen.

Dr. Fransen schrijft: “de evolutietheorie stelt slechts dat het leven simpel begonnen is”. Dr. Fransen beseft kennelijk niet dat dit vooral een metafysische uitspraak is die haaks staat op wat de Bijbel leert. De Bijbel (Gen. 1; Ps. 33:6) leert dat het leven door God is geschapen: bomen, bloemen, planten, dieren, vogels, vissen en ook de mens (Gen. 1:26, 27). De mens is volgens de Bijbel anders dan de dieren. De dieren zijn geschapen naar hun “aard”. Maar de mens naar “Gods beeld”. Het leven op aarde is niet een gevolg van vele miljoenen jaren evolutie, dat begon bij een “simpel” leven dat ook weer toevallig zou zijn ontstaan.

Vervolgens schrijft dr. Fransen dat in “sommige kringen””keer op keer herhaald wordt””dat nieuwe DNA informatie niet kan ontstaan”. Er zullen vast kringen zijn waarin dat wordt beweerd. Maar ik krijg niet de indruk dat serieuze creationisten dit geloven. Er zijn mechanismen bekend die leiden tot een toename van functioneel DNA. De vraag is hoe vaak een mutatie of een recombinatie werkelijk leidt tot gunstig resultaat. Het is verder de vraag of je met deze mechanismen zou kunnen verklaren hoe een “simpel” leven zich toevallig evolueerde tot de complexe levensvormen die we nu kennen, inclusief de mens.

Daarnaast wijst dr. Borger er op dat 80% van het DNA functioneel is, en waarschijnlijk zal dit percentage meer worden. In elk geval is dit veel meer dan door veel aanhangers van de evolutietheorie gedacht werd.

Gezien wat de Bijbel leert kan de evolutietheorie niet waar zijn. Leven begon niet “simpel”, en leven is ook niet “simpel”. Leven is een directe gave van de Schepper alleen.

2 thoughts on “Begon het leven simpel?

 1. Met alle respect: de stelling dat (volgens de evolutietheorie) leven ‘simpel’ is begonnen, is geen metafysische uitspraak, maar een die is gebaseerd op observatie en logisch redeneren.
  De uitspraak dat dit in strijd is met de Bijbel (en daarom verworpen dient te worden) is wél metafysisch. Ze is namelijk gebaseerd op een interpretatie van een tekst, vanuit een bepaalde geloofsvisie en bijbelvisie.

  Natuurlijk kunnen we op grond hiervan (of de ene uitspraak nou metafysisch is of de andere) nog niet vaststellen welke uitspraak juist is!

  • Volgens mij is er op dit moment geen experimenteel bewijs dat leven spontaan uit dood materiaal is ontstaan. En is er ook geen experimenteel bewijs dat uit die allereerste oercel al het leven zoals wij dat nu kennen, inclusief de mens, door evolutie is ontstaan. Ook de evolutietheorie is gebaseerd op een interpretatie van waarnemingen. En meestal ook op een afwijzen van de Bijbel als gezaghebbend Woord van God, ook wat betreft het ontstaan van het heelal en het leven. Daarmee is er m.i. ook op z’n minst een metafysisch aspect in je stelling aan te wijzen.

   Als mijn interpretatie van de Bijbeltekst en de daarmee samenhangende geloofsvisie en Bijbelvisie niet geheel juist is, dan verneem ik dat natuurlijk graag. Mijn uitgangspunt is dat Gods Woord geïnspireerd is door de Heilge Geest, en daarmee gezaghebbend en betrouwbaar is. Maar ook geloof ik dat God door Zijn Woord op heldere en duidelijke wijze tot ons spreekt.
   De Bijbel heeft altijd gelijk gelijk. Natuurlijk sluit ik niet uit dat ik de Bijbel verkeerd lees of begrijp. De zonde heeft immers ook ons verstand verduisterd.

   Gen. 1-11 zie ik dan ook als historisch. De Bijbel geeft m.i. zelf ook genoeg aanwijzingen dat Genesis 1-11 als geschiedenis gelezen moet worden. De Here Jezus spreekt over de schepping van man en vrouw en instelling van het huwelijk door God als een historische gebeurtenis (Matth. 19:4,5; Mark. 10:6-9). En ook over Noach en de zondvloed (Matth. 24:37, 38; Luk. 17:26, 27). Ook de schrijver van de Hebreeënbrief en Petrus (Hebr. 11:7; 1 Petr. 3:20; 2 Petr. 2:5) Paulus spreekt over Adam als de eerste mens door wie de zonde en de dood in de wereld gekomen is (Rom. 5:12, Rom.8:19-22; 1 Kor. 15:21, 22).

   Op je site lees ik: “Ik lees het anders dan jij. Ik neem het hele Woord van God van kaft tot kaft uiterst serieus. Ik denk alleen niet dat Genesis 1-3 bedoeld zijn als een letterlijke beschrijving van de schepping. Dat is alles! Wanneer je dat kunt aanvaarden, kan je deze twijfel overboord gooien” (http://www.sterrenstof.info/de-rationaliteit-van-een-creationist/). Helaas geef je voor je visie op de Bijbel weinig argumenten uit de Bijbel zelf. Maar vooral argumenten uit de natuurwetenschap.

   Maar Bijbel en evolutietheorie gaan niet samen. Je zult m.i. moeten kiezen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.