Pinksteren 2015

Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest over de gelovige Joden die in Jeruzalem bij elkaar waren (Hand. 2). Want plotseling gebeurt er iets bijzonders. Het geluid van een hevige windvlaag is te horen. En op de gelovigen zijn een soort vuurvlammen te zien. De gelovigen beginnen met spreken. Het wonderlijke is dat iedereen, ook de Joden uit het buitenland die hun moedertaal niet meer machtig zijn, hen kunnen verstaan. Zijn ze dronken? Nee, wat hier gebeurt is bovennatuurlijk. Petrus herkent in wat hier gebeurt de vervulling van een oude profetie uitgesproken door de profeet Joël.

Daarna zal zich dit voltrekken:
Ik zal mijn Geest uitgieten over al wat leeft.
Jullie zonen en dochters zullen dromen dromen,
en jongeren zullen visioenen zien;
zelfs over slaven en slavinnen
zal Ik in die tijd mijn Geest uitgieten.” (Joel 3:1-2)

Petrus maakt duidelijk dat de uitstorting van de Heilige Geest over alle gelovigen een teken is van de komst van de dag van de Heer. God deelt door Zijn Heilige Geest Zijn gaven overvloedig uit aan alle gelovigen. Daarbij moeten we niet denken aan extatische en spectaculaire verschijnselen. De nadruk ligt op mensen die leven in innerlijke verbondenheid met de Heilige Geest. Mensen die niet hun eigen wil en wensen volgen, maar zich in hun leven laten leiden door God en Zijn Woord. Mensen die sterk verlangen naar de komst van de dag van de Heer en de komst van Gods Koninkrijk op aarde. We herkennen het werk van de Heilige Geest in de vrucht van de Heilige Geest: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Gal. 5:22).

De wereld waarin we leven staat in brand en loopt naar z’n eind. Gelovigen verwachten en wachten op de wederkomst van de Here Jezus. Wanneer dat zal zijn, kan niemand weten. Maar dat die dag zal komen, daar mag geen enkele twijfel over bestaan. Voor de ongelovigen betekent die dag hun eeuwige ondergang. Maar voor gelovigen betekent die dag het ingaan in het eeuwige Koninkrijk van God (Matth. 24; Filip. 3:18-21). Daarvoor is bekering van zonden noodzakelijk. Vandaar ook de oproep van Petrus op de eerste Pinksterdag:

Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht.” (Hand. 2:40)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.