Oasis-gitarist Noel Gallagher voorstander homohuwelijk

Oasis-gitarist Noel Gallagher heeft zich uitgesproken voor het homohuwelijk.

“What do these old men in the courtroom think is going to happen? Do they think that depravity is just going to be fuckin’ rained down upon the world because two people from the same sex can recognize each other in a marriage partnership? You have the religious fuckin’ thing in this country and it’s fuckin’ insane. It’s insane. The religious right would go back to stoning doctors in the street who perform abortions. That’s fucked up! If a man wants to marry another man, that’s up to you. If you both want to recognize each other and go through the fuckin’ pain of divorce, fuckin’ good, ’cause the rest of us do, so join the fuckin’ club [laughs]! Yeah. Pre-nup? You deal with that and all.”

Uiteraard is het iemands eigen verantwoordelijkheid als deze homoseksuele praktijken bedrijft. Maar het huwelijk is volgens de Bijbel een instelling tussen man en vrouw alleen (Gen. 1:26-27, 2:18-24). De Here Jezus bevestigt dit (Matth. 5:31-32, 19:1-9; Mark. 10:1-12; Luk. 16:18) . En ook de apostel Paulus (Rom. 7:2-3; 1 Kor. 7:10-11; Ef. 5:31-32).

Wat verder opvalt is dat tegenstanders van het homohuwelijk vergeleken worden met hen die artsen die abortus plegen willen stenigen. Nu ben ik geen voorstander van het homohuwelijk. En ook abortus wijs ik in het algemeen af. Maar ook het stenigen van artsen die abortus plegen wijs ik af. Het is niet aan mensen het recht in eigen hand te nemen.

Ik vind het verder opmerkelijk dat Gallagher zo opkomt voor de rechten van homoseksuelen, maar zo gemakkelijk voorbijgaat aan de rechten van het ongeboren kind.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.