Goede Vrijdag 2015

Vandaag is het Goede Vrijdag. We herdenken dat de Here Jezus vandaag de dood Here Jezus aan het kruis. De onschuldige mensgeworden Zoon van God, het lam van God, wordt mishandeld, onterecht ter dood veroordeeld en aan het kruis gespijkerd. Wat is daar nu zo goed aan, zou je je af kunnen vragen. Een gerechtelijke dwaling met de dood als gevolg kun je toch moeilijk “goed” noemen? Want een dergelijk vonnis is immers, als de doodstraf is uitgevoerd, niet meer terug te draaien.

Maar in dit geval is de dood een vervulling van oude profetieën (denk bijv. aan Psalm 40 en Jesaja 53). De Here Jezus moet sterven aan het kruis. Niet vanwege Zijn zonde of schuld. Hij heeft immers niets misdaan. Hij moet sterven voor de zonde en schuld van andere mensen. Van de wereld (Joh. 3:16). Dan zal de straf die Hij onschuldig moet dragen ook wel heel erg zwaar zijn. Maar dit is de enige weg waardoor wij mensen verlost kunnen worden van onze schuld tegenover God. Zo heeft God het beslist.

God bewijst zijn liefde tegenover ons, omdat Zijn Zoon, de Here Jezus Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren (Rom. 5:8). God laat Zijn liefde aan ons zien door Zijn Zoon onrecht te laten ondergaan en te laten sterven aan het kruis.

Daarom noemen we deze vrijdag ook Goede Vrijdag. Niet om het onrecht dat de Here Jezus wordt aangedaan. Maar omdat we herdenken dat de dood van de Here Jezus ons het leven brengt (Rom. 6:23). Niet zomaar leven. Maar het eeuwige leven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.