Dr. B. Loonstra en de Bijbel

Een artikel van dr. De Bruijne (GKv) in het ND laat m.i. de moderne visie van dr. B. Loonstra in elk geval op het onderdeel homoseksuele relaties zien. 1 Kor. 7 toepassen op homoseksuele relaties is m.i. wel heel erg merkwaardig. Van de het huwelijk tussen man en vrouw is duidelijk dat dit ingesteld is door God Zelf (Gen. 2:18-24). Paulus citeert deze tekst in Ef. 5:31-32. In de Bijbel worden homoseksuele relaties duidelijk afgewezen omdat ze kennelijk niet beantwoorden aan de bedoeling van de Schepper.

“Wie zich niet beheersen kan moet maar trouwen”. Dat is m.i. nogal kort door de bocht. Niet iedere heteroseksueel zal een huwelijkspartner van het andere geslacht (kunnen) vinden. Dan is “beheersing” niet meer een kwestie van willen alleen.

Het uitgangspunt van dr. Loonstra lijkt dat homoseksuele relaties iets goed kunnen zijn. Of in elk geval een “minder kwaad” in vergelijking met onbeheersbare verlangens.

Dr. Loonstra lijkt te beweren dat homoseksuele relaties acceptabel zijn omdat er “gewetensvolle homo’s”. De maatstaf voor het acceptabel zijn van homoseksuele relaties lijkt nu meer te zijn de “gewetensvolle homo’s” en minder dat wat de Bijbel zegt. Mag ik dat wat de Bijbel duidelijk verbiedt dan toch doen omdat ik daar gewetensvol geen moeite mee heb? Dat roept in elk geval vragen op wat betreft het gezag van de Bijbel en het omgaan daarmee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.