Zorgt doodstraf voor betere samenleving?

Volgens een zojuist verschenen studie in het blad Evolutionary Psychology zou de doodstraf ervoor hebben gezorgd dat genen die medeverantwoordelijk zijn voor gewelddadig gedrag, verdwenen. De onderzoekers stellen dat geweld voor zo’n 40% erfelijk zou zijn. Ervan uitgaande dat de gewelddenaar zich niet heeft kunnen voortplanten, zou door het toepassen van de doodstraf de genen die medeverantwoordelijk zijn voor gewelddadig gedrag, uitgeroeid zijn.

De Bijbel leert dat geweld en dood in de wereld zijn gekomen door de zonde van het eerste mensenpaar tegenover hun God en Schepper (Gen. 3; Rom. 5:12). Hoeveel doodstraffen er ook uitgevoerd zullen worden, de zonde (en dus ook geweld en moord) zal daardoor niet uit de wereld verdwijnen. Wij kunnen door “genetische selectie” toe te passen op mensen, geen betere mens scheppen. De zonde van de mens zit dieper dan alleen de genen. De zonde zit ook diep geworteld in het binnenste, in het hart van de mens.

De enige wijze waarop de mens wezenlijk kan veranderen, is het opgeven van zijn opstand tegen God. Door in te zien dat hij gezondigd heeft tegen God. Door zich te bekeren van zijn zonde. Door vergeving te vragen aan God van zijn zonde. God zal die vergeving geven als er oprecht om gevraagd wordt. Immers, Zijn eigen Zoon stierf aan het kruis voor de zonden van wereld (Joh. 3:16).

Niet de doodstraf, of de uitroeiing van mensen met genen die ons niet bevallen is Bijbels gezien de oplossing. Maar bekering!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.