Kan leven spontaan ontstaan (abiogenese)?

Een grote uitdaging voor hen die niet  willen geloven dat al het leven op aarde geschapen is door de Schepper-God van de Bijbel is de vraag hoe het leven dan spontaan uit levenloos materiaal is ontstaan. Dit noemen we abiogenese. Als je daarover wat zoekt op het wereldwijde web, dan vind je de meest bizarre antwoorden. Bijvoorbeeld:

Life exists therefore abiogenesis must have happened, how is entirely another question.
…..
We (life on Earth) exist. Since abiogenesis is the natural process by which life arises from simple organic compounds, that fact alone is 100% conclusive proof that abiogenesis is possible and happened at least once in our universe. (Of course, this is leaving out the hypothesis of a supernatural origin for life which is unverifiable and therefore not a scientific hypothesis.) So, now that abiogenesis is definitely proved possible, the only questions that remain are:

Tja, zo kan ik ook wel dingen bewijzen. Het simpele feit dat er op aarde leven is, is uiteraard geen enkel bewijs dat dit ook spontaan ontstaan is. Er is eenvoudigweg geen enkel wetenschappelijk bewijs dat het leven op aarde spontaan ontstaan is uit levenloos materiaal. Sterker nog: er is geen enkel experimenteel bewijs gevonden dat uit levenloos materiaal zo maar leven kan ontstaan. Dat sommige wetenschappers nu denken dat het leven op aarde uit de ruimte komt, bijvoorbeeld van een komeet, is niets anders dan verplaatsen van het probleem. Abiogenese is dan ook een groot probleem voor de atheïst.

De gelovige die vertrouwt op de Bijbel als het betrouwbare en gezaghebbende Woord van God, weet ook wel beter: God als Schepper is de enige Oorzaak van al het leven (Gen. 1; Ps. 33:6; Hebr. 11:1-3).

14 thoughts on “Kan leven spontaan ontstaan (abiogenese)?

  • Dag Richard,

   hoe heeft God het leven gemaakt. En dan ook nog een technische uitleg. De Bijbel geeft daar geen antwoord op. De Bijbel vertelt eenvoudigweg dat God het leven heeft gemaakt. Het is een kwestie van geloof om dat wel of niet te accepteren (Hebr. 11:1-3). Zoals heel veel meer in de Bijbel. God schept door te spreken (Ps. 33:6).

 1. Vroeger accepteerde men ook dat de donder de toorn van god was. Totdat men wist dat het anders te verklaren was. Dat is inmeddels ook zo met het ontstaan van soorten. Het ligt voor de hand dat deze tendens zich voortzet en dat het ontstaan van leven ook niet meer aan de Afwezige wordt toegedicht…

  • Voor de vele natuurverschijnselen is een verklaring gevonden. Maar de natuur bestaat, niet door toeval, maar doordat God deze geschapen heeft. Ook al is er een natuurlijke verklaring voor, dan ben ik er ten diepste van overtuigd dat God als Schepper alles bestuurd en in Zijn hand heeft. Ook dat wat wij natuurwetten noemen.

   Een ander voorbeeld. Ik weet inmiddels dat kindertjes niet door de ooievaar gebracht worden. En ook niet uit een bloemkool komen. Sterker nog: ik weet de natuurlijke processen die daar achter zitten. Maar toch geloof ik dat het allemaal niet zomaar op deze wijze gaat. Maar dat Gods hand achter elk leven zit. Daarom zijn christenen God ook dankbaar met de geboorte van het nieuwe leven. Elk leven is immers leven dat door God gegeven is. Daarom zullen christenen ook zorgvuldig met leven willen omgaan. Abortus en euthenasie, daar kunnen christenen in de regel dan in principe ook niet achter kunnen staan, misschien enkel bijzonder geval uitgezonderd.

   Uit soorten kunnen nieuwe soorten ontstaan. Dat wordt ook door christenen niet ontkend. Maar hoe zijn de allereerste planten, dieren en de mens ontstaan? Ik ben niet zo overtuigd van de verklaring dat alles, ook het leven, spontaan en toevallig is ontstaan. Daar is eenvoudigweg nog geen enkel bewijs voor. En ook dat uit de eerste spontaan en toevallig ontstane oercel door tijd en toeval al het leven ontstaan is zoals we dat nu kennen. Ik ben er daarom ook niet zo van overtuigd dat de door jou geschetste tendens zich doorzet.

   • Ik vind het raar dat je in zo’n absolute macht van de schepper kunt geloven en dan niet de mogelijkheid in ogenschouw neemt dat de schepper misschien wel het mechanisme van de abiogenese heeft ontworpen.
    Alles alles voortkomt uit die ene dan geldt dat toch ook voor de abiogenese?

    • De Bijbel leert nergens dat God de schepping tot stand gebracht heeft door abiogenese. De Bijbel is duidelijk (Gen. 1) dat God actief al het leven geschapen heeft, in het bijzonder de mens. Het leven is dus zeker niet spontaan en toevallig ontstaan.

     • Waarom zou je wat in de bijbel staat, als waar aannemen? De verhalen zijn uit overlevering pas na meer dan honderd jaar opgeschreven. De bronnen zijn daardoor onbekend en niet te verifiëren. Het lijkt mij uiterst onbetrouwbaar. waarom zou je dat nu geloven? Zwangerschap zonder fysieke zaadleverancier? Mensen die opstaan uit de dood, dat is tot op heden nog nooit herhaald, of degene die het verkondigde werd voor gek versleten, dus is het waarschijnlijk niet waar.
      Overigens is de moraliteit waarover je rept niet ‘christelijk’, maar common sense. Je hebt er geen boek voor nodig, maar empathie. Gelukkig hebben we voor dat soort zaken medisch-ethische commissies die ons de bekende bezwerende vinger van de dominee besparen.

     • Ik geloof dat de Bijbel het Woord van God is. Op schrift gezet door mensen die Hij door Zijn Heilige Geest geinspireerd zijn. Het Oude Testament is betrouwbaar overgeleverd, dat laten bijv. de Dode Zee rollen zien. Het Nieuwe Testament is vrij snel, het meeste binnen 50 jaar opgetekend. Toen waren veel ooggetuigen nog in leven. “Uiterst onbetrouwbaar” lijkt mij de Bijbel dan ook zeker niet.
      En wat betreft de geboorte van Jezus zonder dat er een man aan te pas kwam, of opstaan van mensen uit de dood. Mensen kunnen dat ook niet herhalen. Maar de Zoon van God heeft de macht om mensen uit de dood te laten opstaan. En Jezus werd door tijdgenoten weleens voor gek uitgemaakt. Maar Zijn wonderen werden in die tijd niet ontkend, ook niet door Zijn tegenstanders. Dus dat deze wonderen “waarschijnlijk niet waar” zijn lijkt mij een onjuist oordeel.

      Is die moraliteit die ik noem werkelijk “common sense”? Heb je enig idee hoeveel ongeboren kinderen in Nederland jaarlijks geaborteerd worden? En we hebben gezien waar iets als “common sense” in de jaren 30-40 van de vorige eeuw toe hebben geleid. De “bekende bezwerende vinger” van de dominee ken ik niet.

      Maar wat de Bijbel en haar inhoud betreft: het is een zaak van geloof. Ik geloof dat wat in de Bijbel staat het betrouwbare Woord van God is. Ik geloof dat de Here Jezus eens zal terugkomen en de doden weer tot leven zal wekken. Hoe weet ik niet. Maar dat het zal gebeuren staat voor mij vast.

      Ik krijg de indruk dat je nogal geleid wordt door een afkeer van het christelijk geloof? Klopt mijn indruk? Ik ben heel benieuwd hoe die afkeer is ontstaan.

 2. Gen.1:25 En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.

  God zag dat het goed was!
  En toch zeg je dat uit soorten een nieuwe soort kan ontstaan. Dat vindt God dus ook goed? Waarom zou God dan niet de abiogenese hebben uitgevonden? Waarom zou dat in de bijbel moeten staan. Daar staat toch ook niet dat nieuwe soorten kunnen ontstaan uit oude soorten?

  • Er staat toch vrij duidelijk dat God “maakte”. Dat wijst niet op een abiogenese, maar op het scheppend handelen van God. Dat nieuwe soorten kunnen ontstaan in de natuur, kunnen we waarnemen. Wat betreft het ontstaan van nieuwe soorten geloof ik wel dat een koe een koe blijft. En niet een konijn wordt. En dat is ook niet strijdig met wat in de Bijbel staat. Maar die abiogenese is tot nog toe niet waargenomen. Maar is ook duidelijk strijdig met wat in de Bijbel staat.
   Bovendien: als God abiogenese “uitgevonden” heeft, dan is kun je m.i. strikt genomen niet meer van abiogenese spreken.

 3. Je hebt gelijk, ik heb afkeer. Ik ben opgegroeid in protestants-christelijk onderwijs, waar er in godsdienstlessen zowel gespletenheid, als een gebrek was aan bescheidenheid was. De gespletenheid hield in dat de doctrines werden beargumenteerd en als het te moeilijk werd zei men verontschuldigend: “ja, maar dat is een kwestie van geloof”. Tegelijk werd er lacherig gedaan over andere religies: “hoe men het verzón… dat je dát gelooft!”
  Toen heb ik me voorgenomen dat het O.K. is, dat de kennis op een gegeven moment niet verder reikt. En dat je dat niet hoeft in te vullen met sprookjes.
  Maar ik word niet geleid door afkeer, maar door de behoefte aan een rationele verklaring bij waarheidsvinding.
  En voor wat betreft abiogenese is het alleen maar de vraag: “Hoe?” en niet “Of?”

  • Het spijt me oprecht dit te moeten lezen. Helaas is je verhaal ook herkenbaar.

   Maar geloof is uiteindelijk een kwestie van geloof: vertrouwen dat wat God de Schepper heeft laten opschrijven in de Bijbel waar is. Aan de andere kant hoef je je gezond verstand ook niet uit te schakelen. Maar gelovigen erkennen dat hun verstand ook verduisterd is door de zonde. Daarom zullen ze ook hun denken moeten toetsen aan wat in de Bijbel staat.

   Je zoekt “rationee verklaring bij waarheidsvindig”. Het probleem is wel dat je er nu al van uit gaat dat die rationele verklaring er (1) altijd is, en (2) ook de enige is.
   365 x per jaar zien we het dag en nacht worden. De zon komt op en gaat weer onder. Die rationele verklaring is er zonder meer. Maar ik zie dat niet als iets vanzelfsprekend. Ik zie iedere dag als een geschenk van God. Daarom zegt de Bijbel terecht dat God de dag heeft gemaakt (Ps. 118:24). Zo is dat bijvoorbeeld ook wat betreft de donder en de bliksem (Ex. 9:23; 1 Sam. 7:10, 12:17-18).

   En voor veel zaken is geen rationele verklaring. Dat God hemel en aarde en al het leven schiep, Zijn Zoon liet sterven aan het kruis voor de zonden van de mensen, dat Hij weer opstond uit de dood. Daar kun je eenvoudigweg geen rationele verklaring voor geven. Dat is een kwestie van geloof. En dat kan alleen als je God als betrouwbaar ziet. Als je je vertrouwen, je geloof, in Hem durft te stellen. En ik kan me best voorstellen na het lezen van je verhaal, dat je daar best moeite mee hebt.

 4. Het is duidelijk dat het verstand van gelovigen is verduisterd, maar dan wel door indoctrinatie in de thuissituatie, op school of in de kerk. Velen worden als kind al geestelijk mishandeld, door de dreiging van de hel na de dood voor zichzelf of hun geliefden door hun toedoen.
  Het zou verboden moeten worden.

  • Je spreekt in heel algemene termen. Ik hoop dat je beseft dat wat jij mogelijk hebt meegemaakt aan erge dingen (indoctrinatie, mishandeling, dreiging) echt niet voor iedere christen geldt. Uiteraard is ook een gelovige niet volmaakt, en zul je overal wel iets kunnen vinden. Misschien is het goed dat je ook beseft wat indoctrinatie door evolutiedenken heeft gedaan voor bijvoorbeeld de aboriginals.

   Ik vind het jammer dat je christenen kennelijk kwalijk neemt dat ze hun kinderen in hun geloof op te voeden. In het christelijk geloof opvoeden zondere indoctrinatie, mishandeling en dreiging is echt heel goed mogelijk hoor.
   Ik weet het niet, maar volgens mij krijgen we dan niet de maatschappij die je kennelijk voor ogen hebt. Indoctrinatie door atheïsme en evolutie is niet wat ik onze kinderen en onze maatschappij zou gunnen.

   Daarnaast: als God niet bestaat, en er alleen materie is, hoe wil je dan zaken als indoctrinatie, mishandeling en dreiging en common sense omschrijven?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.