COC en respect

In het RD (13-02-2015) kunnen we het volgende lezen:

T. Ineke, voorzitter van het COC, vindt dat er op refoscholen geen respect bestaat voor jongeren met gevoelens voor iemand van hetzelfde geslacht. In de identiteitsverklaring van de scholen staat dat seksualiteit iets is tussen man en vrouw binnen het huwelijk. Ineke: „Als een meisje lesbische gevoelens krijgt en ze hoort dit, dan is dat niet respectvol.”

Kennelijk mogen christenen op grond van eeuwenoude geloof, gebaseerd op Gods Woord, de Bijbel, niet de mening toegedaan zijn en uitdragen dat seksualiteit alleen door God bedoeld is tussen man en vrouw binnen het huwelijk! Terwijl de Bijbel dit inderdaad wel heel duidelijk leert (zie bijv. Gen. 1:26, 27; 2:18-24; 1 Kor. 7). Het beperken van wat christenen mogen geloven en uitdragen getuigt m.i. van weinig tolerantie en respect.

Uiteraard is het aangaan van een homoseksuele relatie ieders eigen verantwoordelijkheid. We leven in een vrij land. Dat laatste houdt m.i. ook in dat we de vrijheid mogen hebben om homoseksuele praktijken op grond van wat de Bijbel leert, af te wijzen. Christenen wijzen homoseksuele relaties af, maar nadrukkelijk niet de homofiele medemens. Dat doen ze niet uit haat of om te pesten. Maar omdat de Bijbel dat zo leert.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.