Remonstrantse predikant: geen ANBI voor kerk die homoseksualiteit afwijst

De Remonstrantse predikant Tom Mikkers vindt dat een “discriminerende kerk geen recht heeft op belastingaftrek”. Uiteraard hebben de Remonstranten geen enkele moeite met homoseksuele praktijken. “Mijn God trouwt ook homo’s” staat op een poster van de recente wervingscampagne te lezen.

Veel gelovigen en kerken wijzen homoseksuele praktijken af. Maar uitdrukkelijk niet de homo als persoon. En zullen homo’s zeker niet, en terecht, om hun persoon discrimineren.

Wat ds. Mikkers kennelijk voorstaat is dat de overheid kerken langs een morele maatstaf legt. Maar als kerk en staat gescheiden zijn en moeten zijn, dan moet de overheid van alle kerken, ook de Remonstranten, de ANBI status afnemen.

Jammer dat de Remonstranten zich op deze wijze willen profileren. Het laat wel iets van hun ware gezicht zien.

2 thoughts on “Remonstrantse predikant: geen ANBI voor kerk die homoseksualiteit afwijst

  1. “Maar als kerk en staat gescheiden zijn en moeten zijn, dan moet de overheid van alle kerken, ook de Remonstranten, de ANBI status afnemen.”

    De staat moet dan van alle kerken de ANBI status accepteren. De staat is door de scheiding van kerk en staat echter niet gerechtigd, en ook niet in staat, om een morele maatstaf voor kerken aan te leggen.

    ds. Mikkers slaat de plank dus volledig mis, en streeft misschien wel naar een staatskerk. Reden kan ik niet verzinnen, behalve misschien het veilig stellen van zijn eigen inkomen, want waarom zou je anders als kerk verantwoording af willen leggen aan een wereldse overheid?

    De kreet die de remonstranten hanteren is nogal subjectief. Wie bedoelen ze met god? (Op de posters staat het woord god NIET expliciet met een hoofdletter!) Ik ken de remonstranten niet, dus weet ook niet wie of wat zij als god zien, maar een dergelijke haatdragende houding naar anderen is in ieder geval niet erg christelijk van deze ds.

    • Inderdaad. Jammer dat ds. Mikkers kennelijk op deze wijze de financiële positie van de Remonstranten wil verbeteren en die van andere kerken verslechteren.

Leave a Reply to Gerard Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.