“Paarse vrijdag”

Vandaag is het “Paarse vrijdag”. “Paarse vrijdag” is een initiatief van de Gay-Straight Alliance, en bedacht om te laten zien dat het niet uitmaakt op wie je verliefd bent. Voor gelijkheid tussen hetero’s, homo’s, bi’s, transgenders, lesbo’s, homo’s en in dubio’s. Aanleiding is dat het op scholen niet altijd gemakkelijk is om voor een homoseksuele geaardheid uit te komen. Pesterijen en zelfs haat en geweld kunnen het gevolg zijn.

Achter dat laatste kunnen christenen uiteraard niet staan. Gelovigen voor wie het Woord van God, de Bijbel gezaghebbend is, verwerpen elke vorm van geweld tegen wie dan ook. Christenen horen homo’s niet te pesten, te haten of gewelddadig te behandelen. Niet vanwege een humanistisch ideaal dat alles en iedereen gelijk is. Want hoe graag sommigen het misschien ook wel zouden willen: een homoseksuele relatie is niet gelijk aan een heteroseksuele relatie. Man en vrouw kunnen samen kinderen krijgen. Uit een homoseksuele relatie kunnen geen kinderen voortkomen.

Christenen wijzen pesten, haten en gewelddadig gedrag af omdat alle mensen, ook zij zelf, in de ogen van God gelijk zijn. Alle mensen zijn geschapen naar het beeld van God (Gen. 1:26). Alle mensen zijn in de ogen van God zondig en verdienen daarom de eeuwige straf (Rom. 3:23). Maar God biedt mensen om niet eeuwige redding aan, uit genade, door de verlossing in de Here Jezus, die voor de zonden aan het kruis gestorven is (Rom. 3:24-25).

Dat laatste betekent niet dat christenen achter homoseksuele praktijken kunnen staan. De Bijbel is m.i. heel duidelijk in het afwijzen van homoseksuele praktijken. In de Bijbel is de enige plek voor legitieme beleving van seksualiteit het huwelijk tussen man en vrouw. Zo heeft God het kennelijk bedoeld. Ik schrijft bewust “homoseksuele praktijken” en niet “homo’s”. God wijst iemand niet af omdat deze homo is. Wie de Bijbel leest, ontdekt dat God iedereen leifdevol aanneemt die oprecht spijt heeft van zijn zonden en tot Hem komt.

Gezien wat de Bijbel zegt maakt het m.i. daarom wel degelijk uit wat je doet met je verliefdheid op iemand van hetzelfde geslacht. Liefde is natuurlijk iets goeds en iets moois. Maar wel binnen de grenzen die God aangeeft.

Pesterijen, haat en geweld tegen homo’s wijs ik in lijn van wat in de Bijbel staat, af. Als iemand voor een homoseksuele levensstijl kiest, is dat zijn keuze. Die keuze hebben we te respecteren. Dat betekent niet dat we ook achter die keuze hoeven te staan. M.i. moeten we wel de vrijheid hebben om een homoseksuele levensstijl op grond van onze geloofsovertuiging af te wijzen. Er moet m.i. ook vrijheid zijn om die mening op een respectvolle wijze uit te dragen. Maar een geloofsovertuiging kan en mag nooit aanleiding zijn voor haat en geweld tegen wie dan ook.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.