“Strenggelovigen” negatiever over homo’s

Volgens een onderzoek van het SCP zijn de meerderheid van de Nederlands moslims (53%) en strenggelovige protestanten  (buiten de PKN) (58%) negatief over homoseksualiteit. U kunt het onderzoek (in pdf) lezen via de website van het SCP. Lees ook het artikel in het RD.

Minister Jet Bussemaker vindt dat er “werk aan de winkel is en blijft om homoseksualiteit bespreekbaar te maken”. Met “bespreekbaar” wordt waarschijnlijk bedoeld dat de “strenggelovigen” homoseksualiteit ondanks hun op de Bijbel gebaseerde geloofsovertuiging moeten accepteren. “Samen moeten we de boodschap uitdragen dat we pal staan voor de vrijheid om anders te kunnen zijn”. Daar zal ze vast niet mee bedoelen dat de “strenggelovigen” de vrijheid hebben om homoseksuele praktijken op grond van de Bijbel af te wijzen.

In dit verband is het goed om te benadrukken dat gelovigen niets tegen homo’s (horen te) hebben. Aan de andere kant zullen “strenggelovigen” op grond van wat in de Bijbel staat, homoseksuele praktijken afwijzen. Ook al wordt de drang vanuit de overheid en de maatschappij steeds groter om homoseksuele praktijken te accepteren. Het is te hopen dat we de vrijheid om ons geloof te beleven in Nederland mogen behouden. Het zou m.i. juist van grote intolerantie getuigen als “strenggelovigen” niet meer afwijzend zouden mogen staan vanwege hun geloof tegenover homoseksuele praktijken. Van hen die tolerantie en vrijheid prediken mag juist tolerantie en vrijheid worden verwacht…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.