Irak: paus en imam brengen “boodschap van coëxistentie”

In Irak hebben de paus en een belangrijke sjiitische imam een “boodschap van coëxistentie” gebracht. Ook riep de paus Christenen op om te vergeven. Maar niet iedereen is even optimistisch. Door het geweld van jihadisten de afgelopen decennia is het aantal Christenen in Irak gedecimeerd. Velen Christenen vragen zich dan ook af of ze in Irak moeten blijven of het land moeten verlaten. Een overzicht van de rampen die Christenen in Irak zijn overkomen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.