Gehoorzaamheid aan de Koning

Eerst en vooral gehoorzaamheid aan de Koning van de kerk. Dat is de titel van het commentaar van de hoofdredactie in het RD van 29-11-2014. Achter die titel kan ik van harte staan. Het fundament van de kerk is niet wat ze zou moeten doen volgens de mening van sociologen en andere deskundigen. Naastenliefde, zorg voor zwakkeren en strijden tegen maatschappelijk en sociaal onrecht zijn belangrijke taken van de kerk. Maar sociologische rapporten kunnen niet laten zien wat werkelijk de belangrijkste taak is van de kerk. En dat is: volledige gehoorzaamheid en dienstbaarheid aan de grote Koning van de kerk. “Uw wil geschiedde, in de hemel en ook op de aarde”. Vanuit die fundamentele houding moeten verdere opdrachten als omzien naar de naaste worden ingvuld. Die gehoorzaamheid aan de Koning van de kerk betekent m.i. ook dat kerken zich moeten blijven verzetten tegen alles wat ingaat tegen Gods Woord. Ook al denken sociologische rapporten daar misschien anders over …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.