56 “Maria”verschijningen “niet echt” volgens RK-kerk

De 56 vermeende “Maria”verschijningen in Amsterdam die tussen 1945-1959 zouden hebben plaatsgevonden zijn niet echt. Dat oordeel kan niet verwonderlijk zijn, omdat “Maria” zou hebben verzocht om een vijfde dogma betreffende haar persoon “dat Maria naast Christus als medeverlosser zou moeten stellen.” Christenen erkennen enkel en alleen de Here Jezus Christus als de enige Verlosser (Joh. 14:6; 1 Timotheus 2:5).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.