Bijbel naast je neerleggen????

Lees hieronder wat mevr. Eelkje de Vries, kerkelijk werkster te Roden/Roderwolde schrijft over het onderwerp homoseksualiteit:

De Bijbel beschouw ik als neerslag van menselijke ervaring met God, een neerslag waarin ook de eigen tijd en cultuur van de Bijbelschrijvers in verweven zit. Mensen met hun eigen vanzelfsprekendheden en beperktheden. De Bijbel is geschreven door mensen, geïnspireerd door Iemand, die henzelf overstijgt. Neergeschreven en tot ontstaan gekomen door mensen, gebonden en beperkt door tijd en context.

Dat betekent voor mij ook dat verschijnselen die onze tijd optreden met grote terughoudend dienen te worden geduid en veroordeeld op grond van de Bijbel. Dat geldt voor thema’s als euthanasie, abortus, de positie van de man en de vrouw en ook voor dit onderwerp, homoseksualiteit.
Ik leg de Bijbel vrij gemakkelijk naast mij neer als het om dit onderwerp gaat. Omdat het daar niet gaat over relaties in liefde en trouw met iemand van het eigen geslacht. Dat lag buiten het blikveld van de Bijbelschrijvers.

Vrij duidelijk laat dit gedeelte zien dat het (geleidelijk) loslaten van het gezag van de Bijbel en het accepteren van homoseksuele praktijken hand in hand met elkaar gaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.