Vroege voorouder paard ontdekt

In het blad Nature is te lezen dat in India een vroege voorouder van de huidige paard is ontdekt. De naam van het dier dat 54,5 miljoen jaren geleden geleefd zou hebben is: Cambaytherium thewissi.

Dat uit soorten nieuwe soorten kunnen ontstaan, binnen bepaalde grenzen, zullen gelovigen die vasthouden aan Genesis 1-11 als geschiedenis geen moeite hebben. Het is zeer waarschijnlijk dat de paard en het ezel uit een gezamenlijke voorouder zijn ontstaan. Anders had bijvoorbeeld Noach wel heel erg veel dieren in de ark moeten meenemen.
Dat paard en ezel familie van elkaar zijn blijkt wel uit het feit dat ze kruisingen tussen paard en ezel mogelijk zijn: de muilezel (die meestal onvruchtbaar is).

Met de 54,5 miljoen jaren zullen gelovigen die vasthouden aan Genesis 1-11 als geschiedenis, m.i. terecht, moeite hebben.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.