Verzet tegen genderideologie

De genderideologie stelt dat het verschil tussen man en vrouw niet wezenlijk is. Daarmee ondergraaft deze ideologie dat wat de Bijbel leert over hoe God man en vrouw geschapen en bedoeld heeft. Ook het huwelijk is door God vanaf het begin van de schepping bedoeld als een verbintenis tussen een man en een vrouw. Volgens genderideologie zijn homoseksuele, transeksuele en interseksuele samenlevingsvormen gelijk of gelijkwaardig. Ieder mens heeft de vrijheid niet alleen zijn geslacht maar ook zijn seksuele oriëntatie uit te kiezen.

Duidelijk is dat de genderideologie ingaat tegen wat Gods Woord, de Bijbel, leert. Gelovigen moeten zich dan ook krachtig, onder gebed, verzetten tegen deze ideologie. Immers, ze ondergraaft het gezag van Gods Woord. Bovendien stelt ze menselijke normen en waarden, hoe sympathiek ze ook mogen lijken, boven Gods Woord.

2 thoughts on “Verzet tegen genderideologie

  • Ook bij mensen komt dit wel eens voor dat een iemand kenmerken van beide geslachten heeft. Interseksualiteit. Dit is gelukkig een uitzondering. M.i. kunnen we die uitzonderingen zien als gevolgen van de gebrokenheid van de schepping sinds de zondeval (Gen. 3).
   Maar mijn moeite en zorg ligt bij hen die menen dat ze hun eigen geslacht en seksuele oriëntatie uit kunnen kiezen.
   Zo heeft de God en Schepper het niet bedoeld.
   Daarnaast ondergraaft deze ideologie dat er duidelijke verschillen zijn tussen man en vrouw. Kennelijk ook zo door de Schepper bedoeld en gemaakt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.