Komeetverkenner Philae vindt organische moleculen

De komeetverkenner Philae, onlangs een helaas minder succesvolle landing heeft gemaakt op de  komeet 67P/Tsjoerjoemov-Gerasimenko, heeft daar organische moleculen (die het element koolstof bevatten) gevonden. De Volkskrant spreekt over “mogelijke bouwstenen voor leven”.

Vroeger werd door de natuurwetenschap gesuggereerd dat het leven op aarde miljoenen jaren geleden spontaan/toevallig zou zijn ontstaan in een soort organische oersoep onder invloed van o.a. bliksemflitsen. De laatste tijd wordt ook wel gespeculeerd dat de allereerste levende cellen door een komeet op aarde zou zijn gebracht. Vandaar dat men ook druk op zoek is naar bewijzen daarvoor. De missie van Philae is dan ook behulpzaam bij de opbouw van een atheïstisch wereldbeeld.

Hoe interessant dit alles ook mag klinken, de gelovige die vasthoudt aan Gods Woord, de Bijbel, kan aan dit soort beweringen natuurlijk weinig waarde hechten. De Bijbel leert heel duidelijk dat God eeuwig en almachtig is, en dat Hij de Schepper is van al het leven op aarde. Stel dat er inderdaad voor het leven belangrijke organische moleculen worden gevonden op kometen, dan is dat nog geen enkel bewijs dat het leven van kometen afkomstig is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.