Nieuwe aanwijzingen homoseksualiteit erfelijk?

Volgens een bericht in het nieuws zouden er nieuwe aanwijzingen zijn dat erfelijke eigenschappen een rol spelen bij homoseksuele mannen. Het verslag van het onderzoek is te vinden in Psychology Medicine. De onderzoekers verwijzen naar het X-chromosoon en genen op het achste chromosoom. Welke genen het precies betreft heeft men niet vast kunnen stellen.

De bevindingen zijn vooralsnog aanwijzingen, geen overtuigend bewijs. Niet iedere vakgenoot is overtuigd en zouden de statistische verbanden te zwak zijn om een verband tussen de genen en homoseksualiteit bij mannen te concluderen.

Maar ook al zou homoseksualiteit genetisch bepaald zijn (en daarmee ook erfelijk), dan zegt dat nog niets over de morele en ethische aspecten alsook de gewensdheid daarvan. Stel dat aangetoond kan worden dat gewelddadigheid erfelijk is. Zouden we daar dan uit mogen concluderen dat we gewelddadige mensen niets meer in de weg mogen leggen omdat hun eigenschap erfelijk is en ze daar dus eigenlijk weinig of niets aan kunnen doen?

De Bijbel is duidelijk: homoseksuele praktijken gaan in tegen seksualiteit zoals door God bedoeld: tussen man en vrouw binnen het huwelijk alleen.

2 thoughts on “Nieuwe aanwijzingen homoseksualiteit erfelijk?

  1. Stel nou dat aangetoond wordt dat homoseksualiteit aangeboren is en misdaad niet. Zou je dan moeten concluderen dat God het zo bedoeld heeft?

    • Gezien het feit dat in de Bijbel homoseksuele praktijken onomwonden worden afgewezen, denk ik van niet. Als er een verband is tussen homoseksualiteit en genen, dan moeten we de oorzaak zoeken in de gevolgen van zondeval (Gen. 3).

Leave a Reply to Geert Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.