“Mijn God” doet wat ik wil!

Misschien hebt u ze al wel gezien, de wervingsposters van de Remonstrantse kerk. Opvallend is al de tekst: “Geloof begint bij jou“. Ik dacht altijd dat geloof bij God begint. Zonder God immers geen geloof.

campagneuitingen remostranten

Wat verder opvalt is dat de Remonstranten ook de steun van de homobeweging zoekt. “Mijn God trouwt ook homo’s“. Het COC lijkt het daarmee niet oneens te zijn.

De Remonstrant laat zich kennelijk verder niets opleggen, ook niet door God. “Mijn God dwingt met tot niets“.

De “God” van de Remonstranten lijkt niet de God van de Bijbel te zijn. De God van de Bijbel, die Zijn eigen Zoon heeft laten sterven voor onze zonden aan het kruis, is een God van genade, liefde en trouw. Maar Hem volgen betekent ook Hem gehoorzamen. En wat Hij van ons vraagt lezen we in Zijn Woord, de Bijbel. Daarin lezen we duidelijk dat God homoseksuele praktijken afwijst. Nee, God dwingt ons daar niet toe. Wie zich niets wil laten gezeggen door God en Zijn Woord, moet dat zelf weten. Maar die persoon zal daar ook de (eeuwige) gevolgen van moeten dragen.

Nee, de God van de Bijbel doet niet wat ik wil. Gelukkig maar. Maar ik moet wel doen wat de God van de Bijbel van mij vraagt. Niet alleen omdat het van bovenaf wordt opgelegd. God heeft daar overigens, als God en Schepper van alles, zonder meer het recht toe. God legt ons dingen op, niet om ons te pesten. Maar omdat Hij van mensen houdt, en niets liever wil dat iedereen tot geloof in Hem komt en behouden wordt (1 Tim. 2:3-4). Maar wie geen offers wil brengen, wie zijn eigen zondige gevoelens en verlangens en leven niet wil opgeven, kan God niet volgen. Wie zijn eigen wil niet ondergeschikt wil maken aan Gods wil, kan God niet dienen.

“Mijn God doet wat ik wil!” lijkt het beeld te zijn van God dat de Remostranten willen uitdragen. Dat Remonstrantse beeld van God is ver weg van het beeld dat de Bijbel van God geeft. Helaas.

1 thought on ““Mijn God” doet wat ik wil!

  1. De god van de remonstrantse club is dezelfde god als die van de humanist. Duidelijk stukje hierboven, de aangehaalde god is inderdaad zeker niet de God van de Bijbel, helaas zullen toch weer veel mensen in deze leugens trappen. Juist omdat het zo dicht bij ons natuurlijk verlangen ligt. En dan is het ook gelijk duidelijk wie de bron van de aangehaalde boodschap is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.