Roken en “de tempel van de Heilige Geest” (1 Kor. 6:19)

Dat roken niet bevorderlijk is voor de gezondheid mag duidelijk zijn. Dat Christenen een voorbeeld zouden moeten geven door niet te (gaan) roken of te stoppen met roken ook. Regelmatig wordt roken in verband gebracht met het welbekende 1 Kor. 6:19. Daar schrijft Paulus: “Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van den Heiligen Geest?” De redenering is dan meestal in de trant van: Je lichaam is een heilig, een tempel van de Heilige Geest, en die horen we niet te beschadigen door te roken. En hoe aantrekkelijk deze redenering ook lijkt, er valt wel iets op dit, wat ik persoonlijk gemoraliseer vind, af te zeggen.

Als eerste. het verband waarin Paulus deze woorden schrijft, verwijst naar de volgende zonden: “hoereerders, afgodendienaars, overspelers, ontuchtigen, die bij mannen liggen, dieven, gierigaards, dronkaards, lasteraars, rovers“.

Ik krijg tot sterk de indruk dat de zonden waar Paulus het over heeft van een heel andere aard zijn dan roken (hoezeer we deze gewoonte ook moeten afwijzen). Een aantal van de door Paulus genoemde zonden liggen tegenwoordig nogal gevoeling omdat ze steeds meer geaccepteerd worden, ook in de kerken.

Bovendien, moet je dan ook niet zaken als fastfood, waar ook velen onder te lijden hebben, gaan afwijzen? Of geldzucht?

Kortom: stoppen met roken, is een goed idee. Maar een beroep hiervoor op 1 Kor. 6:19 zonder het noemen van wat Paulus zelf schrijft lijkt mij niet de juiste weg.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.