Homoseksuelen hebben vaker psychische aandoeningen

Volgens onderzoekers hebben homoseksuelen vaker last van psychische aandoeningen in vergelijking met heteroseksuelen. De onderzoekers vergeleken gegevens uit de studie NEMESIS-2 (2007-2009) met die van NEMESIS-1 (1996). De afkorting NEMESIS staat voor Netherlands Mental Health and Incidene Study). De verzamelde gegevens hebben betrekking op personen in Nederland. De resultaten zijn opmerkelijk, aangezien juist in Nederland de acceptatie van homoseksuelen steeds groter is geworden tussen 1996 en 2007-2009. Verder is ook het burgerlijk huwelijk in Nederland opengesteld voor personen van hetzelfde geslacht.

De vraag is dan ook of je uit deze onderzoeken de conclusie zou mogen trekken dat een homoseksuele levensstijl minder gezond is dan een heteroseksuele. En verder of een homoseksuele relatie gelijkwaardig is aan een heteroseksuele.

Kennelijk is er met de toenemende acceptatie van homoseksualiteit geen sprake van een positief effect m.b.t. de psychische gesteldheid bij homoseksuelen. In elk geval lijken de genoemde onderzoeken erop te wijzen dat een homoseksuele levensstijl niet bevorderlijk is voor de psychische gesteldheid.

Voor de kerken en gelovigen betekent bovenstaande m.i. dat we met een grote pastorale uitdaging te maken hebben waar we met grote zorg en veel liefde mee moeten omgaan. Als kerken, als gelovigen mogen we homoseksuelen niet afwijzen of verstoten, maar tegelijkertijd moeten we ook op een goede wijze ook duidelijk maken dat we niet met een homoseksuele levensstijl mee kunnen gaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.