Apple CEO Tim Cook: homo-zijn gift van God

De CEO van Apple, Tim Cook, ziet zijn homo-zijn als gift van God. Welke “God” Tim Cook bedoelt is niet duidelijk. Het lijkt mij echter niet waarschijnlijk dat hij de God van de Bijbel op het oog heeft. De God van de Bijbel heeft vanaf het begin man en vrouw geschapen en het huwelijk en de lichamelijke eenwording alleen voor hen bestemd. (Gen. 2:24). Daarnaast wijst God in Zijn Woord homoseksuele praktijken af (Lev. 18:22; 20:13; 1 Kor. 6:10-11).

2 thoughts on “Apple CEO Tim Cook: homo-zijn gift van God

    • Het punt van mijn post is dat het m.i. moeilijk is om homoseksualiteit als een gift van de God van de Bijbel te zien. Datzelfde geldt ook voor echtbreuk. In onze maatschappij is ook steeds meer acceptatie van echtbreuk. En ook echtbreuk wordt door God afgewezen (Ex. 20:14; Matth. 19:1-11; Rom. 13:9) en zal dus ook nooit als iets goeds dat van God afkomt gezien kunnen worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.