Is scheppingsleer breder dan Genesis?

Volgens een artikel van dr. Rene Fransen in het RD is de scheppingsleer breder dan Genesis. Volgens hem kunnen christenen de evolutietheorie als scheppingsmethode van God aanvaarden en helpt het niet als we elkaar verketteren.

Gaan geloof in de Bijbel en evolutietheorie samen? Persoonlijk denk ik van niet. Dat wil niet zeggen dat we iemand die de evolutietheorie aanhangt niet een christen kan zijn. Dat soort stellingnames helpen m.i. inderdaad niet in een debat.

Maar toch blijft het wat mij betreft lastig om geloof in de Bijbel en de evolutietheorie te combineren. Dr. Fransen wijst erop dat een schepping waarin de dood aanwezig is goed kan zijn. Hij mag daar zo over denken, maar de Bijbel maakt duidelijk dat de dood door de zonde in de wereld is gekomen (Rom. 5:12). De zonde is dus duidelijk de oorzaak van de dood die in de wereld gekomen is. Dat de dood na de zondeval kennelijk ook een “goede” functie kan hebben, doet daar m.i. niet aan af. Rom 5:14 leert dat de dood vanaf Adam er is. Daarvoor was er kennelijk geen dood volgens Paulus. En in 1 Kor. 15:22, 45 vergelijkt Paulus Adam en Christus. Door de eerste Adam is de dood gekomen. Door de tweede Adam het leven. In de eerste Adam zullen wij allen sterven. Maar in de tweede zullen allen die geloven tot eeuwig leven opgewekt worden. Als die eerste Adam niet echt bestaan heeft, moeten we ons dan ook niet afvragen hoe het zit met die tweede Adam?

De scheppingsleer is inderdaad breder dan Genesis. De scheppingsleer is in de hele Bijbel verweven. Alles wijst erop dat niemand minder dan de Here Jezus, de Zoon van God, “door Wie alle dingen ontstaan zijn” (Joh. 1:3), Genesis heeft gelezen als een historisch boek (Matth. 19:4, 8; Mark. 10:6). Schrijver Lukas ziet Adam als direct afkomstig van God (Luk. 3:38). Maar ook de apostelen Paulus en Petrus (Rom. 5:14; 1 Kor. 6:16; 11:8, 9, 12; 15:22, 45; 2 Kor. 11:3; Ef. 5: 31; 1 Tim. 2:13, 14; 2 Petr. 2:4,5 en 3:5, 6) zien Genesis kennelijk als een historisch boek.

De belijdenisgeschriften zijn inderdaad niet de Bijbel. Maar ze laten zien hoe gelovigen eeuwen geleden de Bijbel hebben gelezen. In overeenstemming met de Bijbel laten ook deze geschriften geen ruimte voor de evolutietheorie.

Geloof in de Bijbel en de evolutietheorie gaan daarom m.i. niet gemakkelijk samen. Het lijkt mij geen makkelijke en Bijbels gezien een consistente combinatie. Ik denk daarom ook dat het terecht is dat er veel christenen zijn die de evolutietheorie afwijzen. Zelfs een atheïst wijst erop dat de Bijbel en evolutietheorie niet samen kunnen gaan!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.